DENETİMLERDenetimler Kuruma; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak üzere başvurmuş veya yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşlarının varsa şubelerinin, sınav merkezlerinin; yapısının, faaliyetlerinin, yönetim sisteminin, kayıtlarının, kaynaklarının ve personel belgelendirme uygulamalarının Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı ve düzenlemeleri ile ulusal yeterliliklere uygunluğunun tespiti ve raporlanması amacıyla belirli bir program kapsamında Kurum tarafından görevlendirilmiş denetim ekibi tarafından programlı ve programsız olarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

Gerçekleştirilen denetimler;

-Yetkilendirme

-Gözetim

-Kapsam Genişletme

-Kapsam Güncelleme

-Takip

-Programsız denetimlerden oluşmaktadır.

MYK denetimleri;

-5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)

-Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme Ve Belgelendirme Yönetmeliği

-Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul Ve Esaslar

-MYK Denetim Rehberi ve Ekleri

-TS EN ISO 17024 Standardı

-Belgelendirme Kuruluşları için Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi

-Teorik Ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi

-Teorik Ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberi

-Kurumun Genelgeleri ve Talimatları ‘na göre yürütülür

Ulusal Yeterlilik Sisteminin temel bileşenlerinden MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin kalite güvencesini sürdürmek amacıyla kuruluşların yürüttüğü sınav faaliyetlerine yönelik şikayetlerin, sahada görülen usulsüzlüklerin CİMER, ALO 170 gibi iletişim kanallarına ya da denetim@myk.gov.tr e-posta adresine başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerini de içerek şekilde yapılması önem arz etmektedir.

Denetimlerin gerçekleştirilmesine ilişkin mevzuata ve ayrıntılı bilgilere MYK Denetim Rehberinden ulaşılabilir.

MYK Denetim Rehberi PDF
Ek - 1A_Yetkilendirme Denetimleri Değerlendirme ve Sonuç Raporu Word icon
Ek - 1B_Gözetim Kapsam Güncelleme ve Kapsam Genişletme Denetimleri Değerlendirme ve Sonuç Raporu Word icon
EK - 2,3,4,5 Teknik Uzman Formları URL
Ek - 6 Uygunsuzluk Kayıt ve Denetim Sonu Raporu Word icon
Ek - 7 Takip Denetimi Sonu Raporu Word icon
Ek - 8 Programlı Denetimler İçin Açılış-Kapanış Toplantısı Katılımcı Tutanağı Word icon
Ek - 9 Programsız Denetimlerde Kontrol Edilecek Hususlara ilişkin Denetci ve Teknik Uzman Kontrol Formu Word icon
Ek - 10 Programsız Denetim Sonu Raporu Word icon
Ek - 11 Programsız Denetim Sonuç Raporu Word icon
Ek - 12 Denetim Ara Raporu Word icon
Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları
PDF
Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberi PDF
Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi PDF
Belgelendirme Kuruluşları için Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi PDF
Denetim Süreçleri Şeması PDF
Uzaktan Denetim Uygulama Talimatı PDF
Kamera Kayıt İnceleme Rehberi PDF