Sektör KomiteleriAdalet ve Güvenlik Sektör Komitesi Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektör Komitesi Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi
     
Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi Çevre Sektör Komitesi Eğitim Sektör Komitesi
     
Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi Enerji Sektör Komitesi Finans Sektör Komitesi
     
Gıda Sektör Komitesi İnşaat Sektör Komitesi İş ve Yönetim Sektör Komitesi
     
Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi Maden Sektör Komitesi
     
Makine Sektör Komitesi Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi Metal Sektör Komitesi
     
Otomotiv Sektör Komitesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi Spor ve Rekreasyon Sektör Komitesi
     
Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi Tekstil, Hazir Giyim, Deri Sektör Komitesi Ticaret Sektör Komitesi
     
Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanan meslek standartlarının Ulusal Meslek Standardı (UMS), yeterliliklerin de Ulusal Yeterlilik (UY) olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere görüş oluşturan üçlü yapıda oluşturulan komitelerdir. Sektör Komiteleri aşağıdaki kurum/kuruluşların birer temsilcisinden oluşur:

 

Ø Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Ø Milli Eğitim Bakanlığı

Ø Yükseköğretim Kurulu

Ø Meslekle ilgili diğer bakanlıklar

Ø Genel Kurulda temsil edilen işci, işveren ve meslek kuruluşları

Ø MYK 

 

Sektör Komitesinde görev alacak temsilciler bahsi geçen kurum/kuruluşlar tarafından belirlenir. Sektörün ve mesleklerin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve ehliyete sahip kişilerin temsilci olarak belirlenmesi esastır. Sektör komitesi üyelerinin görev süresi üç yıl olup, bu sürenin sonunda ayni kişiler yeniden görevlendirilebilirler. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri de sektör komitesi çalışmalarına danışman olarak davet edilebilir. Üniversitelerin dışında kalan ve sektör komitesi üyesi olmayan, ancak görüşülen konularla ilgili kurum, kuruluş temsilcileri ya da uzman kişiler gündemdeki konularla ilgili görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilir.

 

MYK Sektör Komitelerinin Görevleri

 

Ø Meslek standartlarının ve yeterliliklerin hazırlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi hususlarında öneride bulunmak

Ø Meslek standardı ve yeterlilik formatı konusunda görüş bildirmek

Ø Taslak meslek standardı ve yeterlilikleri şekil ve içerik yönünden incelemek, değerlendirmek ve görüş oluşturmak

Ø Taslak meslek standardı veya yeterlilikleri hakkında görüş oluşturabilmek için mesleğin icra edildiği sahada teknik inceleme yapılmasına gerek duyulduğunda bu hususu Kuruma bildirmek ve Kurumca uygun bulunan teknik incelemeleri sahada yapmak

Ø Meslek standartları ve yeterliliklere ilişkin Kurum talepleri doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak