MYK ETİK KOMİSYONU5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. maddesi gereği Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Makam Onayı ile oluşturulmuştur.

 

KOMİSYON BAŞKANI  

Ad Soyad
Unvan

Telefon: 458 20 00
e-mail: myk@
myk.gov.tr

 

KOMİSYON ÜYELERİ

Ad Soyad
Unvan
Telefon: 458 20 00 
e-mail: myk@myk.gov.tr

 

 

 

SEKRETERYA

Personel ve Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Telefon: 458 22 23
e-mail: ik@
myk.gov.tr

 

2015 Etik Haftası Etkinliği

2016 Etik Haftası Etkinliği

2017 Etik Haftası Etkinliği

2018 Etik Haftası Etkinliği

2019 Etik Haftası Etkinliği

2020 Etik Haftası Etkinliği

2022 Etik Haftası Etkinliği

2023 Etik Haftası Etkinliği

 

Bilgi için: http://www.etik.gov.tr linkine tıklayınız.