MYK'nın Misyonu-VizyonuMisyonumuz

Ülkemizdeki meslekleri ve yeterlilikleri tanımlamak ve disiplin altına almak, çalışma hayatına nitelikli ve belgeli işgücü kazandırmak, kalite güvencesi sağlanmış ulusal yeterlilik sistemini işletmek. 

Vizyonumuz

İşgücünü şeffaf ve güvenilir bir şekilde belgelendiren, ülkemizde nitelikli insan kaynağının oluşmasına öncülük eden, uluslararası ölçekte tanınan, etkin ve saygın bir kurum olmak.

Değerlerimiz
  • Güvenilirlik
  • Liyakat
  • Hesap Verebilirlik
  • Paydaşlarla İş Birliği
  • Kalite
  • Saydamlık
  • Yenilikçilik
  • Tarafsızlık
  • Yetkinlik
  • Uzlaşı