MEVZUAT 

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4) 15/7/2018 30479 url

 

 

Meslekî Yeterlilik Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 7/10/2006 26312 url

 

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 19/11/2015 29537 url
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik 25/3/2018 30371 url
Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik 19/10/2015 29507 url
Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 15/10/2015 29503 url
Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi İle Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik 5/12/2019 30969 url
MYK Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 27/11/2017 26713 url
Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği 2/4/2008 26835 url
Mesleki Yeterlilik Uzmanlığı Yönetmeliği 11/12/2007 26727 url

 

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ 2/1/2016 29581 pdf3
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2015/1) 25/5/2015 29366 pdf3
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2016/1) 24/3/2016 29663 pdf3
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2017/1) 26/9/2017 30192 pdf3
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2018/1) 11/11/2018 30592 pdf3
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1) 3/10/2019 30907 pdf3
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2020/1) 9/04/2021 31449 pdf3

 

 

Ulusal Meslek Standartlarının Güncellenmesi Süreçlerine İlişkin Usul ve Esaslar 03/04/2019 2019/48 pdf3
Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanmasında Görevlendirilecek Kurum ve Kuruluşların Nitelikleri, Görevlendirme Usul ve Esaslar 03/04/2019 2019/48 pdf3
Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanmasında Görevlendirilecek Kurum ve Kuruluşların Nitelikleri, Görevlendirme Usul ve Esaslar 03/04/2019 2019/48 pdf3
Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 29/05/2024 2024/115 pdf3
Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması ve Güncellenmesi Çalışmalarında Görevlendirilecek Çalışma Gruplarının Oluşturulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine Yönelik Usul ve Esaslar 28/03/2018 2018/46 pdf3
Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esaslar 03/04/2019 2019/50 pdf3
Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar 22/12/2021 2021/166 pdf3
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar 03/04/2024 2024/74 pdf3
Türkiye’de Çalışmak İsteyen Yabancıların Sahip Oldukları Mesleki Yeterlilik Sertifikalarının Doğruluğunun Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 03/04/2019 2019/50 pdf3
Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz ve Şikayetlerin Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 03/04/2019 2019/50 pdf3
Meslekî Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslar 03/04/2019 2019/50 pdf3
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Elektronik Ortamda Yürütülecek İşlemlerine Yönelik Usul ve Esaslar 12/04/2023 2023/87 pdf3
Mesleki Yeterlilik Kurumu Danışma Kurullarının Oluşturulması Ve Çalışmalarının Düzenlenmesine Yönelik Usul Ve Esaslar 12/04/2023 2023/88 pdf3

 

 

Olağanüstü Durumlarda Kurum Faaliyetlerine İlişkin Rehber 15/4/2020 00 pdf3
Kamera Kayıt İnceleme Rehberi 30/05/2022 03 pdf3
Dış Doğrulama Rehberi 22/02/2021 01 pdf3
Teorik Ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi 07/03/2022 04 pdf3
İç Doğrulama Rehberi 18/09/2017 00 pdf3
Belgelendirme Kuruluşları İçin Yetkilendirme Kriterleri Ve Uygulama Rehberi 08/08/2018 00 pdf3
Denetim Rehberi 12/02/2020 03 pdf3
Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi 03/11/2016 01 pdf3