Ulusal Meslek StandartlarıUlusal Meslek Standartları

yetanasayfa bannnder

Ulusal Meslek Standardı

(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Mesleklerin Belirlenmesi; Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

sektrler

Sektörler

 

protokol_imzalanan

Protokol İmzalanan Kuruluşlar

 

taslak_mes

Görüş Sürecinde olan Taslak Meslek Standartları

 

yaymlanm_ums

Yayımlanmış Ulusal Meslek Standartları