MYK Mesleki Yeterlilik Belgesiİstihdamın anahtarı olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardında akredite olmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından MYK mevzuatına ve ulusal yeterlilik sistemine uygunluğu onaylanmış Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca düzenlenir. Yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen teorik ve performans sınavları ve ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi kalite güvencesi sağlanmış bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere düzenlenmektedir.

 myk belge 2022

Ulusal meslek standartlarına dayalı olarak ve ulusal yeterliliklerde tanımlı esaslar dâhilinde teorik ve uygulamalı olarak icra edilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarının tamamı  Kurumun yayımlamış olduğu Kamera Kayıt Rehberi ne uygun olarak görüntü kaydına alınmakta ve sınava ilişkin tüm işlemler elektronik platformda MYK Web Portalı üzerinden takip edilmektedir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri içerik ve görsel açıdan MYK onaylı tek bir formatta düzenlenmektedir. Belgelerin arka yüzünde güvenliğin sağlanması ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla MYK logosunu içeren hologram etiket ve belgelerin doğrulanmasını sağlayan kare kod barkod bulunmaktadır. Kare kod barkodlar okutulduğunda her belge/kimlik sahibinin yeterlilik belgesine ait bilgiler MYK Web Portal üzerinden doğrulanabilmektedir.

myk ciftdil

Ülkemiz çalışma hayatında nitelikli ve belgeli işgücünün ehliyeti konumuna dönüşen, uluslararası akreditasyona sahip MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, 2019 yılından bu yana tüm mesleklerde Türkçe-İngilizce olarak çift dilde düzenlenerek meslek sahiplerinin uluslararası iş gücüne katılımını kolaylaştırmada saygın bir belge olduğunu göstermiştir. Yeni tasarıma sahip çift dilli belgeler ile vatandaşlarımızın yurtdışı iş ve kariyer arayışları kolaylaşmaktadır.

Türkçe-İngilizce’nin yanı sıra adayların tercihine göre Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe-İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça gibi dillerde de düzenlenebilmesine olanak sağlanmıştır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi uluslararası tanınırlığı sayesinde özellikle yurt dışı projelerde ve işletmelerde istihdam edilen vatandaşlarımız tarafından talep edilmekte ve çalışanlar belgelerini İngilizce başta olmak üzere yeminli tercüme hizmeti alarak tercüme ettirmek zorunda kalmakta iken artık MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin gidilecek ülkenin diline göre ilave bir ücret ödenmeden çift dilli olarak düzenlenebilmesi ile yeminli tercümanlık ve noter onayı gibi masrafların belgeli işgücü üzerine ek yük oluşturmaması sağlanmıştır.