DİJİTAL DÖNÜŞÜMDijital Dönüşüm Nedir?

Sanayi 4.0 ile birlikte gündemimize oturan dijital dönüşüm; Kurum ve Kuruluşların daha etkin ve verimli hizmet vermesi, hizmet sağlanan kişi ve tarafların memnuniyetinin yükseltmesi amacıyla dijital teknolojilerin geleneksel iş süreçlerine entegrasyonu ile insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarının bütüncül dönüşümünü ifade etmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde birçok yeni teknolojiyi içeren dijital dönüşüm, iş ve toplumsal yaşamda birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir.

Dijital Dönüşüm İçin Gerekli Teknolojiler Nelerdir?

Dijital dönüşüm için gerekli teknolojiler incelendiğinde; otomasyon, yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti, siber güvenlik, simülasyon, sanal gerçeklik gibi teknolojiler karşımıza çıkmaktadır.

Dijital Dönüşümün Hedefleri Nelerdir?

Dijital dönüşümün hedeflerinden bazıları aşağıda yer almaktadır;

1. Hizmet ve üretim süreçlerinde maliyetleri azaltmak, verimliliği yükseltmek
2. İşbirliğini, yönetişimi ve uyumluluğu arttırmak
3. Değişen koşullara hızlı adaptasyonu sağlamak
4. Müşteri memnuniyetini yükseltmek
5. Çalışan performansını arttırmak
6. Rekabet avantajı elde etmek
7. Ekonomik sürdürülebilirlik elde etmek


Dijital Dönüşüm ve Beceri İhtiyaçları

Endüstri 4.0 ile birlikte gündemimize oturan teknolojiler ve bu teknolojilerin desteği ile iş modellerinde değişimi sağlayan dijital dönüşüm ile birlikte tasarımdan üretime, eğitimden sağlığa birçok alanda bireylerden beklenen beceri ihtiyaçları da değişmektedir. Beraberinde de birçok yeni iş alanı ve birçok yeni meslek ortaya çıkmaktadır.

Dijital dönüşümün sağlanmasında yetkin insan kaynağının rolü önem arz etmekte olup çalışanlardan dijital dönüşümün gerektirdiği becerilerin sergilenmesi beklenmektedir.

Dijital dönüşümün istenilen ölçüde sağlanabilmesi için nitelikli insan kaynağının istihdam edilebiliyor olması gerekmektedir. Bu kapsamda çalışılan alana özgü olarak aranacak beceriler çeşitlenmekle birlikte kişilerin temelde sahip olması beklenen becerilerin bir kısmı aşağıda sayılmıştır.

• Analitik Düşünme ve İnovasyon
• Aktif Öğrenme ve Öğrenme Stratejileri
• Yaratıcılık, Orijinallik ve Girişimcilik
• Teknoloji Tasarımı ve Programlama
• Temel dijital beceriler
• Eleştirel Düşünme ve Analiz
• Karmaşık Problem Çözme

• Liderlik, Sosyal Etki
• Duygusal Zeka
• Nedensellik, Problem Çözme, Kavrayış
• Sistem Analizi ve Değerlendirme
• Gelişmiş veri analizi
• Gelişmiş iletişim, adaptasyon


Dijital Dönüşüm Kapsamında MYK Faaliyetleri

Dijital dönüşüm teknolojileri ile birlikte yeni meslekler ortaya çıkmakta, yeni iş alanları doğmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, dijital dönüşüm için gerekli teknolojileri dikkate alarak insan kaynaklarındaki değişim ve dönüşüme hizmet etmek amacıyla yapay zeka, dijital dönüşüm, bulut bilişim, blok zincir gibi çeşitli alanlarda meslek standardı ve yeterlilikler hazırlayarak yürürlüğe koymuştur. Yakın zamanda bu alanlarda sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlanacaktır.

Dijital dönüşüme hizmet eden başta Bilişim Teknolojileri Sektörü olmak üzere otomotiv, havacılık ve uzay sanayi, elektrik-elektronik, makine gibi stratejik öneme sahip çeşitli sektörlerde birçok ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.

Dijital dönüşüm kapsamında ulusal meslek standartları/ulusal yeterlilik hazırlanan meslekler:

• Dijital Sanayi Operatörü
• Robotik Sistemler Operatörü
• Nanoteknoloji Uygulama Operatörü
• Siber Güvenlik Elemanı
• Bulut Bilişim Analisti
• Gömülü Sistem Geliştirici

• Yapay Zeka Sistem Analisti
• Blok Zinciri Analisti
• Blok Zinciri Programcısı
• Yapay Zeka Programcısı
• Etik Hacker
• Dijital Dönüşüm Personeli

ve benzeri olarak sıralanmaktadır.