ENDÜSTRİ 4.0Endüstri 4.0 Nedir?

Dördüncü endüstriyel devrim olan Endüstri 4.00 bilişim teknolojisinin geleneksel süreçlere entegre edildiği, Endüstri 4.0 (Sanayi 4.0), makinelerin bağımsız olarak insanlarla işbirliği içinde çalışabileceği dönemi ifade etmektedir.

Endüstri ile makineler verileri toplayabilen, analiz edebilen ve veriler üzerinden tavsiyede bulunabilen birer varlık haline gelmektedir. Makineler ile bilgisayarlar ve internet yoluyla iletişim kurabilmekte, makineler de kendi aralarında veya insanlarla internet üzerinden iletişime geçebilmektedir.

Endüstri 4.0’ın Tarihçesi

Su ve buhar gücüyle çalışan makinelerin yerini zamanla elektriğin üretimi ile beraber elektrik enerjisi ile çalışan sistemler almış ve seri üretim süreci başlamıştır. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle otomasyon artmış, üretim de otomasyona geçilmiştir.

Dördüncü Sanayi Devrimi olan Endüstri 4.0, makineleşme ve otomasyonun daha da artması ile insan ve makinelerin siber fiziksel sistemler içerisinde birbiriyle iletişim sağlayabilmesi mümkün hale gelmiştir. Endüstri 4.00 ile birlikte geleneksel süreçler dijitalleşmektedir.

 

Endüstri 4.0’ın Bileşenleri Nelerdir?

Endüstri 4.0, büyük veri analizleri, 3D yazıcılar, akıllı sensörler ve akıllı şebekeler gelişmiş birçok teknolojinin üretim ve hizmet süreçlerine entegrasyonunu ve değer zincirindeki tüm süreçlerin dijitalleşmesini zorunlu kılmaktadır. Endüstri 4.0 döneminde ön plana çıkan dokuz temel teknoloji aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Endüstri 4.00 Mesleklerinde MYK Faaliyetleri

Endüstri 4.00’ın gerektirdiği dijital dönüşüm ile birlikte yeni meslekler ortaya çıkmakta, yeni iş alanları doğmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Endüstri 4.00 için gerekli teknolojileri dikkate alarak insan kaynaklarındaki değişim ve dönüşüme hizmet etmek amacıyla yapay zeka, dijital dönüşüm, bulut bilişim, blok zincir gibi çeşitli alanlarda meslek standardı ve yeterlilikler hazırlayarak yürürlüğe koymuştur. Yakın zamanda bu alanlarda sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlanacaktır.

Bu kapsamda ulusal meslek standartları/ulusal yeterlilikleri hazırlanan meslekler:

• Dijital Sanayi Operatörü
• Robotik Sistemler Operatörü
• Nanoteknoloji Uygulama Operatörü
• Siber Güvenlik Elemanı
• Bulut Bilişim Analisti
• Gömülü Sistem Geliştirici

• Yapay Zeka Sistem Analisti
• Blok Zinciri Analisti
• Blok Zinciri Programcısı
• Yapay Zeka Programcısı
• Etik Hacker
• Dijital Dönüşüm Personeli

ve benzeri olarak sıralanmaktadır.