YEŞİL DÖNÜŞÜMYeşil Dönüşüm Nedir?

Temelde iklim değişikliği ve kaynakların verimli kullanımı için geliştirilmiş bu kavram hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliği kapsamaktadır.

Yeşil dönüşüm kavramı sorumlu üretim ve tüketim başta olmak üzere tüm ekonomik faaliyetlerin çevresel hedeflerle tasarımını gerektirirken aşağıdaki uygulamaların tamamını içine alan geniş bir çerçeve oluşturmaktadır.

Yeşil Dönüşüm Kapsamında Ülkemizde Yürütülen Faaliyetler Nelerdir?

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda yenilenebilir enerji konusunda büyük atılımlar yapılmış olup gerekli kurum ve kuruluşlar yenilenebilir enerji konusunda araştırma yapmak ve projeler oluşturmak için desteklenmektedir.

Avrupa Birliği’nin 2019 yılında açıkladığı büyüme yol haritası AB Yeşil Mutabakatı’nda daha önceki uluslararası iklim kongrelerinde belirtilen bilimsel gerçeklerin ışığında hedeflenen stratejiler açıklanmakta, 2050 yılında karbon nötr olmayı hedefleyen AB, bu doğrultuda hareket ederek, kapsayıcı stratejiler ile riskleri fırsata çevirmeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan AB ve dünya ekonomisinde meydana gelen dönüşüm politikaları ile uyumlu hale gelmek üzere 16 Temmuz 2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” kabul edilmiştir. Eylem planı kapsamında aşağıda yer alan dokuz hedef altında 81 eylem yer almaktır.

Yeşil mutabakat eylem planı kapsamında yer alan hedefler;

 

Yeşil Mutabakat Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye’nin Tarafı Olduğu Bazı Çok Taraflı Çevre Anlaşmalarına ulaşmak için tıklayınız.

Yeşil Dönüşüm Kapsamında MYK Tarafından Yürütülen Çalışmalar Nelerdir?

Yeşil dönüşüm ile birlikte insan kaynakları yönetiminin de değişim ve dönüşüm ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sahip olunan kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması, etkin kullanımı için insan kaynakları yönetim süreçlerine çevre yönetiminin de entegre edilmesi gerekmektedir. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için mevcut insan kaynakları uygulamalarına çevre yönetimi ile ilgili hedeflerinde eklenmesi önemli hale gelmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan tüm ulusal meslek standartlarında çevre koruma ile ilgili meslek mensuplarından beklenen gereklilikler tanımlanmaktadır. Bu çerçevede, çevresel tehlike ve riskleri tanıma, bunlara karşı gerekli önlemleri uygulama, geri dönüştürülebilir malzemelere ve atıklara yönelik meslek mensuplarından beklenenler, kaynakların etkin ve verimli kullanılması gibi ölçütler eklenmektedir.

Ulusal meslek standartlarının mesleki eğitim ve insan kaynakları yönetim süreçlerine girdi sağlaması ile birlikte insan kaynaklarından beklenen çevresel hedeflere de ulaşılması kolaylaşacak, yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlanacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ayrıca yeşil dönüşüme ilişkin mesleklerde ulusal meslek standardı hazırlama çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Başta, çevre ve enerji sektörleri ağırlıklı olmak üzere 5 (beş) ana sektör altında çalışmalar yürütülmektedir. Bu sektörler, Enerji, Çevre, Cam-Çimento, Plastik ve Metal şeklinde sıralanmaktadır.

Bu kapsamda çevre sektöründe 30 diğer sektörlerde 15 olmak üzere toplam 45 ulusal meslek standardı hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. İlgili meslek standartlarına ulaşmak için tıklayınız.