Yetkilendirme SüreciUlusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar MYK’den yetki almak zorundadır. 15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen yetkilendirme şartlarını haiz belgelendirme kuruluşları MYK’ye yetkilendirme ön başvurusunda  bulunur.

Yetkilendirme Ön Başvurusunu tamamlayarak başvuruda bulunabilmek için biri kalite yönetiminden sorumlu personeli olmak üzere en az 2 kuruluş yetkilisinin Sınav ve Belgelendirme Semineri ne katılmış olması gerekmektedir.

MYK’nin yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde ön başvurusu uygun bulunan kuruluşlarla “Yetkilendirme Ön Sözleşmesi” imzalanır.

Yetkilendirme ön sözleşmesi kapsam belgesinde yer alan ulusal yeterliliklerde "TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar" uluslararası personel belgelendirme standardına göre akreditasyon sürecini tamamlayan kuruluşlar MYK’ye yetkilendirme başvurusunda bulunabilirler.

MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme süreçleri sonunda yetkilendirme başvurusu uygun bulunan kuruluşlarla “Yetkilendirme Sözleşmesi” imzalanır.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklere uygun şekilde sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütür.

Yetkilendirme Ön Başvurusu ve Yetkilendirme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu olmak isteyen kuruluşlar Yetkilendirme Ön Başvurusu ve Yetkilendirme Başvurusunun anlatıldığı Videolu Kılavuz ’dan yararlanabilir.

Sınav ve Belgelendirme Faaliyetlerine İlişkin Bedeller için tıklayınız.

 

yetkilendirme 2022