Kurumumuzda Etik Haftası kapsamında, Kamuda Etik Kültürü konulu seminer gerçekleştirilmiştir.Kurumumuzda Etik Haftası kapsamında Kamu Görevlileri Etik Kurulu Eğitim Sorumlusu Sayın H. Burcu KUMRULU’nun katılımlarıyla, Kamuda Etik Kültürü konulu seminer gerçekleştirilmiştir.

Sayın KUMRULU sunumunda etik kavramı ve önemine değinmiş ve kamuda etik kültürün yaygınlaştırılmasını gerekliliğine vurgu yapmıştır. Uygulamalı etik konusuna dikkat çeken Kumrulu, kamu görevlilerinin uyması gereken etik ilkeleri hatırlatarak sunumunu tamamlamıştır.