2020 Etik Haftası MesajıBireylerin ve toplumların yaşamlarında etik değerlerin varlığı, önem ve gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Etik; iyi, kötü, yararlı gibi sorunları inceleyen, ahlaki bir davranış kuralı ortaya koyan, neyin yapılması gerektiğini, hangi davranışın iyi olduğunu, neyin yaşama anlam kazandırdığını gösteren ahlak bilimi olduğuna göre, bu tanımın sınırladığı tüm değer, kavram ve eylemlere her bireyin saygılı olması gerekir. Tüm var olan ve kabul görmüş etik değerleri reddedebilmek mümkün değildir. Çünkü etik değerler, insan yığınlarını “toplum” ve insanları “birey” yapmaya yetebilecek güçte altyapı oluştururlar Kısaca belirtecek olursak; etik doğru ve yanlış davranış teorisidir. Ahlak ise onun pratiğidir. İlkeler söz konusu olduğunda etik kavramı kullanılırken, davranış söz konusu olduğunda ahlak kavramı kullanılır. Etik bir kişinin belli bir durumda ifade etmek istediği değerler iken ahlak ise bunu hayata geçirme tarzıdır.

Etik, aynı zamanda Ahilik kültüründen günümüze taşıdığımız doğru davranışlarda bulunmak, doğru bir insan olmak ve değerler hakkında düşünme pratiğidir.

Yetkilerin adil, tarafsız, dürüst ve tutarlı bir biçimde kullanılması; hizmet sunduğumuz paydaşlarımıza hoşgörülü, saygılı ve adil davranmak etik davranış ilkeleri gereğidir.

Kamu görevlilerinin, sorumluluklarını yerine getirirken yasalarla sınırlandırılmış ve yasalara bağlı olarak tanımlanmış yetkilerinin yanı sıra, saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerine uymaları gerekmektedir. Kurumumuzda yerleşik etik kültürünün hayata geçirilmesine vesile olması temennisiyle tüm personelimizin 25 Mayıs Etik Gününü ve Etik Haftasını kutlar, etik kültürüne uygun çalışmalarınızın devamını dilerim.

                                                                                                          Metin KARAMAN

                                                                                                      Kurum Başkan Yardımcısı

                           MYK Etik Komisyonu Başkanı

etik mesaj