Belge YenilemeMYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişiler için düzenlenen ve kişinin ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olduğunu gösteren belgelerdir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin ulusal yeterliliklerde belirtilen geçerlilik süreleri bulunmaktadır, belgenin geçerlilik süresi dolmadan önce belge yenileme yapılması gerekmektedir.

 

1. Başvuru Dönemi

Belgesini yenilemek isteyen kişi, belgesini düzenleyen yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapmalıdır. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının iletişim ve internet sitesi bilgilerine https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara bağlantısından ulaşılabilmektedir. Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik tarihinden 6 ay önce başlar ve 6 ay sonra sona erer.

 

 

2. Çalışma Kayıtları Değerlendirmesiyle Belge Yenileme (Sınavsız Belge Yenileme)

Başvuru yapan kişi, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun internet sitesinde yayımlanmış olan başvuru yöntemine uygun şekilde başvuru ücretini ödemeli ve çalışma kayıtlarını kuruluşa iletmelidir. Çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenileme başvuru ücreti her yıl Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmektedir. İletilmesi gereken çalışma kayıtları ilgili ulusal yeterlilikte belirtilmektedir. Ulusal yeterliliklere https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama bağlantısından ulaşılabilmektedir. Örneğin; Makine Bakımcı bir kişi, belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az 2 yıl veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmalıdır.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde başvuruyla ilgili değerlendirme ve karar verme işlemlerini tamamlamalıdır, başvuru evraklarında eksiklikler bulması durumunda başvuran kişiden eksiklikleri tamamlamasını talep eder. Eğer kişi istenen çalışma kayıtlarını sunamıyorsa sınavla belge yenileme yapma hakkını kullanabilir.

 

3. Sınavla Belge Yenileme

Başvuru yapan kişi, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun internet sitesinde yayımlanmış olan, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme sınav ücretini ödemeli ve başvuru evraklarını kuruluşa iletmelidir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının iletişim ve internet sitesi bilgilerine https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara bağlantısından ulaşılabilmektedir. Kuruluş başvurusunu uygun bulduğu kişiyi ilgili ulusal yeterliliğin performans sınav(lar)ına tabi tutar. Örneğin; İş ve Meslek Danışmanı bir kişi, belge yenileme sınavları kapsamında sadece A2/P1, A3/P1 ve A3/P2 sınavlarına tabi tutulur.

Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş kişi, başvuru dönemi içerisinde başarısız olduğu sınav(lar)a aynı kuruluşta girmesi halinde daha önce başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur. İlk defa girdiği belge yenileme sınavlarında başarısız olan kişiye kuruluş tarafından başvuru dönemi içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan bir kez daha sınav imkânı sağlanır.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu başvurusunu uygun bulduğu kişi için belge yenileme başvuru tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde başvuru değerlendirme, sınav yapma ve karar verme işlemlerini tamamlamalıdır.

 

4. Belgenin Düzenlenmesi ve Teslimi

Belge yenileme hakkı kazanmış kişi kuruluşa Mesleki Yeterlilik Kurumunca belirlenmiş ve ilan edilmiş belge masraf karşılığını ödemelidir. Belge masraf karşılığının ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde kuruluş belge basım talebini MYK’ya iletmelidir. Kuruluş düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini ve MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartını kişiye teslim eder.

 

myk belge 2022