Ulusal Yeterlilik Tanımı ve İçeriğiUlusal yeterlilikler;

·         Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,

·         Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,

·         Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,

·         MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

 

Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

 

Ulusal yeterlilikler, yeterlilik birimleri ve öğrenme çıktılarından oluşmaktadırlar.

 

Yeterlilik birimi; Ulusal yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız olarak ölçülebilen, transfer edilebilir yeterlilik bölümüdür.

 

Öğrenme çıktısı; herhangi bir öğrenme sürecinin (örgün, yaygın ve serbest) tamamlanmasından sonra bireyin elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinliklerdir.

 

icerik

 

                Ulusal Yeterlilik İçeriği

 

 Ulusal yeterlilik formatına ulaşmak için tıklayınız.