08 Temmuz
2024
İş ve Yönetim Sektör Komitesi Haberleri

İş ve Yönetim Sektöründe “Teknoloji Transfer Uzmanı (Seviye 6)” Ulusal Yeterliliği Yayınlandıİş ve yönetim sektöründe, Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Derneği (USİMP) tarafından hazırlanan “Teknoloji Transfer Uzmanı (Seviye 6)” Ulusal Yeterliliği, MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi tarafından incelenerek, komite üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlendi ve MYK Yönetim Kurulunun 03/07/2024 tarihli ve 2024/136 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girdi.

 

Söz konusu Ulusal Yeterliliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek? 

 

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

 

Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

 

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

 

MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz.

 

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

 

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.