Haberler Makine S.K. Haberleri Makine Sektöründe “İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4)” Ulusal Yeterliliği Onaylandı
Makine Sektöründe “İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4)” Ulusal Yeterliliği Onaylandı

Makine sektöründe Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanan “İş Makinesi Bakım Ve Onarımcısı (seviye 4)” ulusal yeterliliği, Yönetim Kurulunun 06.05.2020 tarih ve 2019/57 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Ulusal Yeterliliğe ulaşmak için tıklayınız...

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi:

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

110520-2

 
1675484396.115 - 04.02.2023 04:53:39 - 10.6.40.127 - [44.211.239.1]