TYÇ-AYÇ Referanslama Çalışmalarıreferans

Kişilerin sahip olduğu yeterliliklerin Avrupa düzeyindeki şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve taşınabilirliğini geliştirmek amacıyla oluşturulan Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ), Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2008 tarihli Tavsiye Kararıyla yürürlüğe girmiştir. Öğrenme kazanımlarıyla tanımlanan AYÇ, yeterliliklere ilişkin ortak referans çerçeve olarak hazırlanmış olup farklı yeterlilik sistemleri ve seviyeleri arasında tercüme aracı gibi hizmet etmektedir. AYÇ Tavsiye Kararı, günümüz şartlarına uyumlu ve gelecekteki güçlüklere hazırlıklı olmak amacıyla 2017’de güncellenmiştir.

Tavsiye Kararı, ülkelerin ulusal yeterlilik çerçevelerini oluşturmalarını ve AYÇ’ye referanslamalarını ve sürecin Ulusal Koordinasyon Noktaları tarafından koordine edilmesini tavsiye etmektedir. Ülkemizde, AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası olarak MYK belirlenmiştir. Yeterliliklerin uluslararası anlaşılırlığını artırmak için TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanması kararlaştırılmıştır.

TYÇ’yi AYÇ’ye referanslama süreci, MYK tarafından 2014 yılında başlatılmış ve MEB, YÖK, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, AB düzeyindeki ilgili kurumlar, sendikalar, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenci konseyleri, yerli ve yabancı uzmanlar ve akademisyenlerle işbirliği içerisinde yürütülmüştür.

Referanslama sürecinin nihai çıktısı, Tavsiye Kararı’ndaki referanslama kriterlerine yönelik doğru ve güvenilir bilgileri içeren ulusal referanslama raporudur. Türkiye Referanslama Raporu, MEB, YÖK ve MYK temsilcileri ile yerli ve yabancı uzmanların yer aldığı Rapor Yazım Ekibi tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış, istişare süreçleri sonunda ulusal ve uluslararası paydaşların görüşleri ışığında revize edilerek nihai halini kazanmıştır.

Türkiye Referanslama Raporu, 29 Mart 2017’de Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıda AYÇ Danışma Grubuna sunulmuş ve müzakere edilmiştir. Rapor, AYÇ Danışma Grubu tarafından açık, şeffaf ve güvenilir bir çalışma olarak değerlendirilmiş ve müzakereler sonucunda TYÇ’nin AYÇ’ye referanslandığına karar verilmiştir. Her ikisi de sekiz seviyeli olan TYÇ ve AYÇ seviyeleri arasında bire bir eşleşme bulunmaktadır. Yani, TYÇ’nin 3. Seviyesi, AYÇ’nin 3. Seviyesine eşleştirilmiştir. TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanması, son 20 yılda yürütülen çalışmalar sonucunda ülkemiz eğitim, öğretim ve yeterlilik sisteminin Avrupa normlarına ulaştığını göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir. TYÇ’ye yerleştirilecek yeterlilikler üzerinde TYÇ ve AYÇ seviyelerinin belirtilmesi, yeterliliklerin Avrupa’da daha anlaşılır ve güvenilir olmasını sağlayacaktır.

Türkiye Referanslama Raporu’nun 2017 yılında revize edilen Tavsiye Kararı’na göre güncellemesi çalışmaları devam etmekte olup güncellemenin 2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Referanslama Raporu’na ulaşmak için tıklayınız...