Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Yönetim YapısıTYC kurulu

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)’nin oluşturulması, geliştirilmesi ve güncelliğinin korumasına ilişkin işlemler 5544 sayılı Kanunun 23/A maddesi uyarınca, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülmektedir.

MYK, Bakanlar Kurulunun 2015/8213 sayılı Kararıyla 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda TYÇ’nin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik tüm işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, meslek örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirmektedir.

Bahse konu yönetmelik ile TYÇ’ye ilişkin faaliyetlerin yeterliliklerden sorumlu kurumlar arasında etkin işbirliği bağlantıları kurularak yürütülmesi için TYÇ Koordinasyon Kurulu, TYÇ Kurulu ve TYÇ İstişare Meclisi olarak adlandırılan danışma, karar ve uygulama birimlerinin oluşturulması hüküm altına alınmıştır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kordinasyon Kurulu

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili ve Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanından oluşan TYÇ Koordinasyon Kurulu; TYÇ ile ilgili tüm konularda üst düzey karar alma merciidir. TYÇ Koordinasyon Kurulu; TYÇ ile uygulamaların izlenmesini ve değerlendirilmesini, sorumlu kurumlar arasında işbirliğini ve TYÇ’ye yönelik ulusal ve uluslararası istişarelerin koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu; TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmaları yürütmek ve TYÇ Koordinasyon Kuruluna sunmakla görevlidir.

TYÇ Kurulu, Meslekî Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda oluşturulmuş olup ilk toplantısını 01 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirmiştir.

TYÇ Kurulunda ülkemizdeki yeterliliklerden sorumlu 3 ana kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun yanı sıra Yükseköğretim Kalite Kurulu, sendikalar ve diğer sosyal taraflar yer almaktadır.

13 kurum ve kuruluşu temsil eden toplam 22 üyeden oluşan TYÇ Kurulu temsilci listesi aşağıda sunulmaktadır.

 

Temsilci Listesi

Temsilci Adı

Kurum / Kuruluş Adı

Unvan

Ercan TÜRK

Milli Eğitim Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanı

Halil İbrahim TOPÇU

Milli Eğitim Bakanlığı

Ortaöğretim Genel Müdürü

Cengiz METE

Milli Eğitim Bakanlığı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü

Ali KARAGÖZ

Milli Eğitim Bakanlığı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü

Fethullah GÜNER

Milli Eğitim Bakanlığı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü

-

Yükseköğretim Kurulu

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Orhan AYDIN

Yükseköğretim Kurulu

Tarsus Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU

Yükseköğretim Kalite Kurulu

YÖKAK Temsilcisi

Prof. Dr. Murat ÖNDER

Yükseköğretim Kalite Kurulu

YÖKAK Temsilcisi

Mehmet ORDUKAYA

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Kurum Başkan Yardımcısı

Yaprak AKÇAY ZİLELİ

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Kurum Başkan Yardımcısı

Nesrin DOĞAN

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Dairesi Başkanı 

Abidin MEMİLİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Temsilci

Ersin ARTANTAŞ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

TESK ESYEM İktisadi İşletme Müdürü

Fatih AY

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri

Şerife ŞENOK

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)

Uzman

Rıdvan GÜNAY

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)

MEYEB İşletme Müdürü

Tevfik GÜNEŞ

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

DİSK/Eğitim, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi Müdürü

Nevzat ÖYLEK

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)

Eğitim Bir-Sen MEB Koordinatörü

Orhan ÖZEL

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Öğretmen

-

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu(Türkiye Kamu-Sen)

-

-

Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi

-

 

 

TYÇ’nin uygulanmasına ilişkin eylem planlarının oluşturulması, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen tüm usul ve esasların hazırlanması ve TYÇ Koordinasyon Kuruluna sunulması TYÇ Kurulunun başlıca görevleri arasında yer almaktadır.

Türkiye Yeterlilik Çerçevesi İstişare Meclisi

TYÇ İstişare Meclisi; TYÇ’ye ilişkin konuları değerlendirmek ve görüş bildirmek amacıyla ilgili paydaşların temsil edildiği ve yılda en az bir kez toplanması planlanan geniş katılımlı istişare platformudur.

TYÇ İstişare Meclisi üyeleri Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda TYÇ Kurulunun önerisi üzerine TYÇ Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmektedir.