Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Görevleri;

  • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yürütmek.

 

strateji faaliyet _denetim mali
 Stratejik Planlar  Kamu İç Kontrol Standartları 
Uyum Eylem Planı
 Raporlar ve Programlar  Mali Tablolar