Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör KomitesiMesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca tarım, avcılık ve balıkçılık sektöründe hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı, yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar veren MYK Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi kurulmuş ve ilk toplantısını 12 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirmiştir. 

İkinci üç yıllık görev süresini tamamlayan Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi, yeni üyeleri ile üçüncü dönem faaliyetlerine devam etmektedir. MYK Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi başkanı Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Nurullah TÜRKER'dir.

gdask


III. Dönem Temsilci Listesi

 

Temsil Ettiği Kurum

Adı / Soyadı

Çalıştığı Kurum ve Ünvanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Betül ÇAVDAR KILINÇ İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İSG Uzmanı

Milli Eğitim Bakanlığı

Nurullah TÜRKER

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Veteriner Hekim

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Emine TATLI

Sanayi Genel Müdürlüğü, Mühendis

Sağlık Bakanlığı

Ahmet CERAN

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Araştırmacı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Aygül YILMAZ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Mühendis

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Prof. Dr. Şengül BİLGİN

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Öğretim Üyesi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ali BİLGİN

Öz Orman-iş Sendikası, Genel Sekreter

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Dr. Hasan İrfan DEMİRYOL

Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası, Uzman

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Kaya ÜZEN

Çanakkale Ticaret Borsası, Başkan

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Ali Osman KARAMERCAN

Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Köfteciler Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, Eğitim ve Planlama Genel Sekreteri

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ahmet Aykut ŞÖHRET

Tarım-İş Sendikası, Uzman

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Aysun ÇİLİNGİROĞLU

Türkiye Ziraat Odaları Birliği,Teknik Müşavir

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Gülden ARIKAN

Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı, Uzman

 

Tüm Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi Haberlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.