İNSAN KAYNAKLARIMYK Personelinin Statüsü

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) personeli Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamenin 256 ncı maddesi gereğince iş mevzuatı hükümlerine göre daimi işçi statüsünde istihdam edilen uzman yardımcısı, uzman ve diğer personel eliyle yürütülür. Kurumda uzmanlığa dayalı yatay bir örgütlenme oluşturulmuş olup, toplam 214  pozisyon sayısı bulunmaktadır.

Kamu kurum/kuruluşlarında memur, sözleşmeli ya da işçi statüsünde bulunan kişilerin MYK'da yönetici, uzman veya diğer pozisyonlara naklen atanması mümkün değildir.


MYK Personel Alım Süreci

Kurum İşgücü taleplerini  ilgili KPSS Sonuçlarına göre  Türkiye İş Kurumuna  iletir. İŞKUR ilan edilen pozisyonlar için başvuruda bulunan adayların listesini Kuruma iletir. Kurumumuzca adaylardan ilan edilen pozisyonlarla ilgili belgeler istenir ve açılan kadro şartlarına haiz adaylara belirlenen gün ve tarihte yapılacak sınava katılmaları için tebligat yapılır. Yapılan sınavda başarılı olan adayların ataması yapılır ve istihdam süreci sonlanır.

(Ayrıntılı Bilgi İçin Bknz: Mesleki Yeterlilik Uzmanlığı Yönetmeliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği)