Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı VOC-TEST Merkezleri-III Hibe Programı Kapsamında Yürütülen Projelere Yönelik II. Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
VOC-TEST Merkezleri-III Hibe Programı Kapsamında Yürütülen Projelere Yönelik II. Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

MYK’nin operasyon faydalanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) kapsamında finanse edilen “Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)”nun hibe bileşenlerinden biri olan VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı kapsamında yürütülen hibe projelerine yönelik II. Değerlendirme Toplantısı 17 Haziran 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

        17062022-3

MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda 23 hibe faydalanıcısının yürüttüğü projelerde bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler, mevcut ulaşılan durum ve kalan uygulama süresine yönelik genel bir değerlendirme yapılmıştır.

        17062022-4

Meslek standartları ve yeterliliklerdeki mevcut durum hakkında sayısal bilgiler veren Sayın CEYLAN, ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin eğitim müfredatlarına yansıtılmasının ve eğitim ile istihdam arasındaki bağın kuvvetlendirilmesinin önemini vurgulamıştır. Uluslararası akredite sınav ve belgelendirme merkezlerinin rolünün önemine de vurgu yapan Adem CEYLAN, mevcut sınav ve belgelendirme kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu sayısal veriler ile ifade etmiştir.

Teknik bilgilendirme ve önümüzdeki süreçlere yönelik tedbir ve tavsiyelerin konuşulduğu toplantı proje yürüten tüm kuruluşlarımıza faydalı olması amacıyla düzenlenmiş olup, Daire Başkanları Sayın İsmail ÖZDOĞAN, Yaprak AKÇAY ZİLELİ ve Mehmet ORDUKAYA’nın hibe projelerinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin genel değerlendirmelere de yer verilmiştir. Meslek Standartları Dairesi Başkanı Sayın AKÇAY ZİLELİ tarafından, bir önceki toplantıdan bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ve ilerlemelerden ve bundan sonraki süreçlerde planlanan çalışmalardan bahsedilmiştir.

        17062022-5

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Sayın ORDUKAYA tarafından yetkilendirme ön başvurusu yapan kuruluş ve ön yetki süreçlerine başlayan kuruluşların bilgisini verilmiş, henüz ön yetki süreci başlamayan kuruluşlara yönlendirme yapılmış, TÜRKAK başvurusu henüz bulunmayan projeleri de başvuruya yönlendirilmiş olup bu konuda TÜRKAK ile istişare halinde olunduğunu belirtilmiştir. TÜRKAK uygulama süreçlerinin proje uygulama süresinin etkin kullanılması açısından dikkatle yürütülmesinin önemini vurgulanmıştır.

Toplantının sonunda Sayın CEYLAN tarafından katkı, görüş ve soruları için hibe faydalanıcılarına söz verilmiş ve katılımcıların MYK yetkilendirme süreçleri, TÜRKAK akreditasyon süreçleri ve proje uygulama dönemine ilişkin tematik soruları cevaplanmıştır.


17062022-4

 
1656826635.789 - 03.07.2022 06:10:57 - 10.6.40.128 - [44.192.94.86]