Haberler Sağlık ve Sosyal Hizmetler S.K.Haberleri MYK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi 19. Toplantısı Gerçekleştirildi.
MYK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi 19. Toplantısı Gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Projesinin (TUYEP) hibe bileşenlerinden olan “VOC Test Merkezleri-III Hibe Programı” kapsamında yetkilendirilen Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (SAĞLIK-DER) tarafından hazırlanan; "Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 3-4-5)" taslak yeterlilikleri ile güncelleme çalışması tamamlanan “Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket Eğitmeni (Seviye 5)” ulusal meslek standardını görüşmek üzere, 05.07.2022 tarihinde MYK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesinin 19. toplantısı gerçekleştirildi.

Komiteye sunulan taslak yeterlilikler ve güncellenen meslek standardı incelenmiş, tartışılmış ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Toplantıda ayrıca, MYK ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği veya Otizmi Olan Öğrencilerin Mesleki Yeterliliklerinin Belirlenmesine Dair İşbirliği Protokolü” kapsamında özel eğitim alanında hazırlanan 3 adet taslak mesleki yeterlilik incelenmiş ve MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

210722-3

210722-2

 
1675491110.26 - 04.02.2023 06:45:33 - 10.6.40.128 - [44.211.239.1]