Haberler Sağlık ve Sosyal Hizmetler S.K.Haberleri Sağlık Sektörü Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
Sağlık Sektörü Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi

Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanına yönelik meslek standardı ve yeterlilik hazırlama çalışmalarına temel teşkil edecek meslek haritasının hazırlanması amacıyla ilgili Bakanlıkların, Kamu Kurumlarının, Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Sektör temsilcilerinin katılımı ile 19 Ekim 2018 tarihlerinde MYK’da “Sağlık Alanı Meslek Haritalama Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşması MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanı Sayın Yaprak AKÇAY ZİLELİ tarafından yapıldı. Sayın ZİLELİ konuşmasında, sağlık sektörünün öneminden ve hayata geçirecek nitelikli insan kaynağı bağlamında Mesleki Yeterlilik Kurumunun rolünden bahsetti. Açılış konuşmasının ardından Moderatör Hayrünnisa SALDIROĞLU ve Meslek standartları dairesinde görevli Birim Koordinatörü Aylin RAMANLI tarafından katılımcılara Ulusal Yeterlilik Sistemi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun amacı, yapısı, görevleri ve MYK tarafından sağlık alanında bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum yapıldı.

221018-1

Meslek haritalama çalışmasının amaç ve yöntemi konusunda katılımcılar Moderatör Hayrünnisa SALDIROĞLU tarafından bilgilendirildikten sonra çalıştayın ikinci kısmına geçildi. İkinci kısımda, sağlık alanında yer alan/alması öngörülen mesleklere yönelik haritalama çalışması yapıldı. Çalıştay kapsamında 8 adet alan ve bu alanlarda icra edilen meslekler belirlendi. Çalıştaya ilişkin haritalandırma sonuçlarını içeren rapor hazırlanarak son kez ilgili tarafların görüşüne sunulacak ve gelen görüşler doğrultusunda düzenlenen rapor MYK internet sitesinde yayınlanacaktır. 

221018-2

221018-3

221018-1

 
1675485917.139 - 04.02.2023 05:19:00 - 10.6.40.128 - [44.211.239.1]