Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Yönlendirme Komitesi Dördüncü Toplantısı 13.01.2023 tarihinde gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Yönlendirme Komitesi Dördüncü Toplantısı 13.01.2023 tarihinde gerçekleştirildi.

160123-1

Toplantının açılış konuşmalarından önce MYK Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Sayın İsmail ÖZDOĞAN yönlendirme komitesine yönelik kısa bir bilgilendirmede bulundu. Sayın ÖZDOĞAN, TUYEP Operasyonu için oluşturulan yönlendirme komitesinde Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, işçi, işveren ve meslek örgütleri olmak üzere MYK’nın üçlü yönetim yapısını temsil eden kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin yer aldığını ifade ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Projede karşılaşılan sorunlar ve gerçekleştirilen faaliyetlerin detaylarının sunumda aktarılacağını ifade ederek sözü açılış konuşmalarını yapmak üzere Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yönetici Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI’ya bıraktı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yönetici Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI, TUYEP projesinin MYK’nin kapasitesinin ve TYÇ’nin uygulamasının desteklenmesine yönelik bir proje olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Projenin yaşanan bir çok aksaklığa rağmen iyi bir performans gösterdiğini belirtti. Sayın BALCI, projenin önemli bir bileşeninin TYÇ ile ilgili faaliyetler olduğunu MYK süreçlerinin kalite güvencesinin artırılmasının ve AYÇ ile uyumlu olan TYÇ’nin Türkiye’de iş gücünün niteliğini artıracağını ifade etti. Bunun da ilgili tüm tarafların katılı ile mümkün olduğunun altını çizdi. Sayın Balcı son olarak, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olarak MYK’nın söz konusu tüm çalışmalarına ilişkin verilecek desteğin sürekli devam edeceğini dile getirdi ve toplantının tüm katılımcılarına teşekkür etti.

160123-2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN sözlerine katılımcılara teşekkür ederek başladı. TUYEP kapsamında gerçekleşen hususlar ile ilgili genel bir değerlendirme yapan Sayın ERKAN, yaşanan aksaklıkların ilgili tüm taraflar için bir ders niteliğinde tecrübeler içierdiğini ve bütün bu zorluklara rağmen projede kayda değer bir ilerleme görüdüklerini ifade etti. Ayrıca Sayın ERKAN, Sözleşme makamı olarak operasyonun diğer bileşenleri ile ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini ve özellikle Doğrudan Hibe Bileşeninde hedeflerin çok üzerinde belgelendirme sayısına ulaşılmasından duydukları memmuniyeti katılımcılarla paylaştı..

MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN açılış konuşmalarına tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek başladı. Sayın CEYLAN, MYK’nın; özellikle çalışma hayatı ile eğitim-öğretimin ortak noktada buluşmasında katılımcı yönetim anlayışının, ortak aklın ve birlikte çalışma kültürünün önemli ölçüde temsil edildiği bir kurum olduğunu ifade etti. Sayın CEYLAN, MYK olarak yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgileri aktardı. Tüm bu çalışmaların sonucunda, hazırlanan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin eğitim-öğretime çok önemli katkılarda bulunduğunu, belgeli bireylerin artmasıyla üretimde etkinlik ve kalitenin de arttığını vurgulayan Sayın CEYLAN, MYK’nın paydaşları ile iş birliği çalışmalarının çok önemi olduğunu vurgulayarak kullanılan AB fonlarının da söz konusu iş birliğine önemli ölçüde katkı sağladığını belirtti. Sayın CEYLAN, projenin başlangıç aşamasında ve yürütülürken karşılaşılan sorunların ilgili tüm tarafların katkılarıyla büyük oranda aşıldığını ve Projenin özellikle son birkaç ayından kayda değer bir ilerleme olduğunu belirtti. Bundan sonraki süreçte de aynı hızla devam edilmesi için MYK olarak her türlü destek ve katkıyı sunacaklarını belirten Sayın CEYLAN, proje faaliyetlerinin bir an önce bitirilmesi gerektiğini; bunun için de bir takım değişikliklere ihtiyaç olabileceğini ifade etti.

Tüm çalışmalarda paydaşların etkin bir görev ve sorumluluk anlayışı ile hareket ettiğini belirten Sayın CEYLAN, öncelikle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI’ya ve projelerin tüm süreçlerinde her türlü desteği sağlayan Bakanlığımız AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanımız Sayın Süreyya ERKAN’a ve ekibine teşekkürlerini iletti.

TUYEP Takım Lideri George Kolathacura tarafından gerçekleştirilen sunumda ise TUYEP operasyonu ve bileşenleri hakkında bilgiler, bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin son durumu, karşılaşılan sorunlar, yakın zamanda gerçekleştirilmesi hedeflenen faaliyetler ve ulaşılmak istenen göstergeler katılımcılarla paylaşıldı.

Sunumların ardından TUYEP Yönlendirme Komitesinde yer alan Kurum temsilcilerinin görüş ve önerileri ile toplantıya devam edildi. Bu noktada söz YÖKAK Temsilcisi Ayşegül Kozak Çakır, projede geliştirilen kalite güvence dokümanlarının ilgili taraflarla paylaşılmasını talep etti.

Toplantının kapanışı ise MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN tarafından gerçekleştirildi. Sayın CEYLAN katılımcılara teşekkür ederek sözlerine son verdi.

 
1675484173.658 - 04.02.2023 04:49:56 - 10.6.40.127 - [44.211.239.1]