Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı EBRD Başkan Yardımcısı Mark Bowman ve Beraberindeki Heyet MYK’yı Ziyaret Etti.
EBRD Başkan Yardımcısı Mark Bowman ve Beraberindeki Heyet MYK’yı Ziyaret Etti.

EBRD Başkan Yardımcısı Mark BOWMAN, Ankara Ofis Direktörü Mehmet ÜVEZ ve Kıdemli Uzman Gamze KAHYAOĞLU, 25 Nisan 2022 tarihinde MYK Başkanı Adem CEYLAN’ı ziyaret etti.

260422-2

Kurumumuz Başkan Yardımcısı Metin KARAMAN ile Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı İsmail ÖZDOĞAN’ın da yer aldığı ziyarette, Kurum Başkanımız Adem CEYLAN, MYK’nın sosyal tarafları ve paydaşları bir araya getiren ve nitelikli işgücünün desteklenmesine katkı sağlayan bir kurum olduğundan, kalite güvencenin birinci derecede önem arz ettiğinden, bugüne kadar 2.200.000 mesleki yeterlilik belgesinin verilmesinin önemli olduğundan ve verilen bu belgelerin sayısından daha önemli olan hususun da verilme sürecindeki kalite unsurları olduğundan bahsetti. Buna ek olarak TYÇ’nin oluşturulması ve AYÇ ile referanslanması çalışmaları yanı sıra, MYK’nın EBRD, ETF, CEDEFOP, UNHCR, ILO, IOM gibi diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin artarak devam ettiğinden ve EBRD ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalıştayların sosyal taraflarca çok olumlu karşılandığından bahsedildi. Eğitim ve istihdam piyasasına katkı sağlanmaya devam edileceği belirtilerek, gençleri ve kadınları temel alan turizm sektörü ile ilişkili çalışmaların yanı sıra kimya, ilaç, otomotiv, enerji gibi sektörlerde ve Endüstri 4.0, geleceğin meslekleriyle ilgili işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Önümüzdeki dönemde EBRD’in de yakın işbirliği yaptığı TİSK ile yapılacak toplantılarda ve çalıştaylarda sektör bazında stratejik haritaların belirleneceği, genç işgücünün nitelikli hale getirilme çalışmaları yapılacağı ve tüm çalışmaların katılımcı bir anlayışla ve ortak akılla yürütüleceği belirtildi ve desteklerinden dolayı EBRD’ye teşekkür edildi.

260422-1

EBRD temsilcileri ise özel sektöre ve beceri eşleşmesine verilen önemden ve bu beceri eşleşmeleri esnasında karşılaşılan zorluklardan, iş dünyası aktörleri, politika yapıcılar, sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmaların yürütülmesinden ve bu zorlukların üstesinden gelmek için beraber çalışılması gerekliliğinden ve bugüne kadar alınan yolun öneminden bahsetti. Ek olarak, yeni girişimci program tasarılarının geliştirilebileceğine ve MYK’nın bugüne kadarki tecrübeleri ve kapasitesi de dikkate alınarak, bunun EBRD’nın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de uygulanabileceğine vurgu yapıldı. Geleceğin meslekleri konusunda MYK’nın önemli bir rolü olduğu ve bu anlamda işbirliğine açık olunduğu; özel sektör ve eğitim ile iç içe olan ve sahada görev yapan EBRD’nin müşterilerinin deneyimlerinin paylaşılmasından ve bu konuda yapılacak işbirliklerinden memnuniyet duyacağı belirtildi.

260422-2

 
1653311948.711 - 23.05.2022 13:52:50 - 10.6.40.127 - [3.236.50.79]