Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen “Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği Geliştirme Projesi Kapanış Toplantısı”na Katıldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği Geliştirme Projesi Kapanış Toplantısı” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn. Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN’ın ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Dr. Alparslan BAYRAKTAR’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanımız Sn. Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN’ın katıldığı kapanış toplantısında sektörde güvenli üretim-işveren yaklaşımı, işçi sendikalarının rolü, üniversitelerin etkisi ve iyi uygulama örnekleri değerlendirildi.