Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Duyuruları# Başlık
1 Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat Sektör Komitesi 53. Toplantısı Gerçekleştirildi.
2 Mesleki Yeterlilik Kurumu İş ve Yönetim Sektör Komitesi 31. Toplantısını Gerçekleştirdi.
3 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi.
4 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 4 Adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi.
5 İnovasyon Yöneticisi (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
6 “Yoga Eğitmeni (Seviye 5)” Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’de Yayımlandı
7 Özel Eğitimde Mesleki Yeterlilikleri Hazırlama Çalıştayı’na Katılım Sağlandı
8 Mesleki Yeterlilik Kurumu Gıda Sektör Komitesi 31. Toplantısı Gerçekleştirildi
9 Kurumumuz Tarafından ELDER’e “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Güncelleme Süreçleri” Hakkında Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
10 Mesleki Yeterlilik Kurumumuz Tarafından Oluşturulan Savunma Sanayi, Uzay ve Havacılık Danışma Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
11 Mesleki Yeterlilik Kurumumuz Tarafından Oluşturulan Dijital Dönüşüm Ve Yapay Zekâ Danışma Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
12 Beton Transmikser Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Kabul Edildi.
13 Kuyumculuk Alanında 8 adet Ulusal Yeterlilik Yürürlüğe Girdi.
14 İnşaat Sektöründe 4 adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi.
15 Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ile UMS Hazırlama Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
16 Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü İmzalandı
17 Cam, Çimento ve Toprak Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
18 Dikiş Makinesi Operatörü (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği Güncellendi
19 Sanayi Genel Müdürlüğü ile UMS ve UY Hazırlama Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
20 Dijital Kopyalama ve Baskı Çözümleri İşletmeleri Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü İmzalandı
21 Aşçı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği Güncellendi
22 İnşaat sektöründe 2 Meslekte UMS’ler Güncellendi ve Taslak Yeterlilikler Hazırlandı.
23 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe “Çiçekçi (Seviye 4)” Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’de Yayımlandı.
24 Çevre Sektöründe 1 Adet Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’de Yayımlandı.
25 MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi 16. Toplantısı Gerçekleştirildi.
26 MYK Metal Sektör Komitesi'nin 50. Toplantısı Gerçekleştirildi.
27 “Etkinlik Organizatörü (Seviye 5)” Taslak Yeterliliği Hazırlandı
28 MYK Yeşil Dönüşüm ve Akıllı Tarım Danışma Kurulu Hazırlık Toplantısı Düzenlendi
29 Yoga Eğitmeni (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı ve Taslak Yeterliliği Hazırlandı
30 Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’ye Saha Ziyareti Düzenlendi
31 İnşaat Sektöründe 1 Adet Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’de Yayımlandı.
32 Elektrik ve Elektronik Sektöründe “Bobinajcı (Seviye 4)” Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi.
33 MYK ile İNTES arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
34 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 2 Yeterlilik Yayımlandı, 1 Yeterlilik Güncellendi
35 Teknoloji Transfer Uzmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
36 Çevre Sektöründe “Jeomorfolog (Seviye 6)” Ulusal Yeterliliği Kabul Edildi.
37 Kültür, Sanat ve Tasarım Sektöründe 3 Adet Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’de Yayımlandı.
38 Matbaa Alanı Mesleklerinin Revizyon Toplantısı Gerçekleştirildi
39 Televizyon- Radyo-Sinema Alanı Yayıncılık Mesleklerinin Revizyon Toplantısı Gerçekleştirildi
40 Enerji Sektöründe 6 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
41 “İnşaat Boyacısı (Seviye 3)” Ulusal Yeterliliği Revize Edildi.
42 Otomotiv Sektöründe Elektrikli Taşıt Montajı Alanında 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
43 Yoga Federasyonu ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
44 Enerji Sektöründe 9 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi.
45 MYK ile Ankara Üniversitesi Arasında İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi.
46 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
47 Kurumsal Eğitmen Ulusal Yeterlilikleri Yürürlüğe Girdi.
48 Otomotiv Sektöründe Elektrikli ve Hibrit Araçların Bakım ve Onarım Alanında 2 adet Meslek Standardı Güncellendi ve 4 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
49 Enerji Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
50 Spor Tesisi Alanında Ulusal Yeterlilikler Hazırlandı
51 Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektöründe 1 Adet Taslak Yeterlilik Görüşe Sunuldu
52 İnşaat Sektöründe “Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4-5)” Ulusal Yeterlilikleri Revize Edildi
53 İnşaat Sektöründe “Beton Transmikser Operatörü (Seviye 3)” Taslak Yeterliliği Hazırlandı
54 Enerji Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
55 Türkiye Açık Kaynak Platformu ile Bilişim Teknolojileri Sektörüne İlişkin Bir Toplantı Gerçekleştirildi.
56 Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
57 Çatı Kaplama Alanındaki Meslek Standartlarının Revizyonuna İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı.
58 ÖSYM ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
59 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
60 Bilişim Teknolojileri sektöründe 4 Adet Taslak Yeterlilik Güncellendi.
61 Gaziantep Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik Merkezi’nin (GTO MYM), VOC-Test Projesi III Hibe Programı kapsamında hayata geçirdiği “GTO VOC-Test Merkezi” Projesinin Kapanış Toplantısına Katılım Sağlandı.
62 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
63 Metal Sektöründe 8 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
64 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Siber Güvenlik Alanına İlişkin Bir Toplantı Gerçekleştirildi.
65 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe Kantinci (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı ve Taslak Yeterliliği Hazırlandı
66 Bilişim Teknolojileri Sektöründe Yapay Zekâ Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi.
67 Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) Meslek Yüksekokul Eğitim Programlarına Yansıtılmasına İlişkin 2.Çalıştay gerçekleştirildi.
68 Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Mesleki Yeterlilikler Yayınlandı
69 Elektrikli ve Hibrit Araç Bakım, Onarım ve Üretimi Alanında Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı Gerçekleştirildi.
70 Sürdürülebilirlik Uzmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
71 Yapay Zekâ Alanı Meslek Haritalama Çalıştayı Hazırlık Toplantıları Gerçekleştirildi.
72 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
73 Türk Eczacılar Birliği tarafından 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
74 Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Çok Boyutlu Yaklaşımlar ve Sektörel Mevcut Durum Bilgilendirme, Savunu ve Paylaşım Toplantısında Bilgilendirme Yapıldı.
75 “Aktar (Seviye 5)” Ulusal Yeterliliği Yayınlandı
76 Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) Mesleğine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı.
77 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 2 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
78 Gıda Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
79 Geleneksel Sanatlar ve Zanaatlar Meslek Haritası Çalıştayları Gerçekleştirildi
80 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
81 Metal Sektöründe 4 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi ve 1 Ulusal Yeterlilik Güncellendi
82 “Değirmenci (Seviye 4)” Taslak Meslek Standardı Hazırlanarak Görüşe Sunuldu.
83 Metal Sektöründe 2 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
84 Maden Sektöründe 2 Adet Meslek Standardı ve 11 Adet Yeterlilik Hazırlandı
85 5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
86 2 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
87 Engelli ve Yaşlı Bakım Alanında 3 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
88 Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) Meslek Yüksekokul Eğitim Programlarına Yansıtılmasına İlişkin Çalıştay gerçekleştirildi.
89 Gıda Sektöründe 6 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
90 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 1 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
91 Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektöründe 6 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
92 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
93 Enerji Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
94 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
95 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) arasında “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
96 Tekstil, Hazır Giyim, Deri sektöründe 2 Adet Taslak Yeterlilik Görüşe Sunuldu
97 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
98 Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesine Ulusal Yeterlilik Sistemi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
99 Gıda Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
100 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 8 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
101 Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
102 Enerji Sektöründe 3 Adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi.
103 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 7 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
104 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 6 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
105 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
106 Enerji Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi.
107 MYK Enerji Sektör Komitesi 28.Toplantısı Gerçekleştirildi.
108 İnşaat Sektöründe 1 adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi.
109 2 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
110 1 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
111 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
112 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Onaylandı
113 Elektrik Eklektronik Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
114 Metal Sektöründe 5 Adet Hazırlanan Taslak Yeterlilik ve 1 Adet Güncellenen Taslak Yeterlilik Görüşe Sunuldu
115 Elektrik Elektronik Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
116 Enerji Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi.
117 Bilişim Teknolojileri sektöründe 4 adet Ulusal Meslek Standardı Güncellenerek Görüşe Sunuldu.
118 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektöründe 1 adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi.
119 Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Kabul Edildi.
120 İnşaat Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
121 Hidrolik-Pnömatikçi (Seviye 4) ve Hidrolik-Pnömatikçi (Seviye 5) Ulusal Yeterlilikleri Güncellenerek Görüşe Sunuldu.
122 Okul Psikolojik Danışmanı ve Kariyer Psikolojik Danışmanı Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı.
123 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
124 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi arasında "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
125 MYK Tarafından Anahtar Yetkinliklerle Uyumlu Temel Mesleki Beceriler Belirlendi.
126 Enerji Sektöründe 4 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
127 İnşaat Sektöründe 1 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
128 Metal Sektöründe 2 Adet Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı.
129 MYK Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi 21. Toplantısı Gerçekleştirildi.
130 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektöründe 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
131 Çevre Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek Standardı Görüşe Sunuldu
132 “Aktar (Seviye 5)” Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
133 Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğüne Ulusal Yeterlilik Sistemi Hakkında Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
134 Kültür, Sanat ve Tasarım Sektöründe 3 Adet Taslak Meslek Standardı Görüşe Sunuldu
135 Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektöründe 7 Adet Taslak Meslek Standardı Görüşe Sunuldu
136 MYK Tarafından Zabıta Teşkilatı Federasyonunca Düzenlenen 2. Zabıta Çalıştayına Katılım Sağlandı
137 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 1 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
138 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe Kebapçı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliği Güncellendi
139 Enerji Sektöründe 4 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
140 MYK, Düzce’de Verimlilik 22 “Ben De Varım” Etkinliğine Katıldı.
141 Enerji Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi.
142 İnşaat Sektöründe Güncellenen 2 adet Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Görüşe Sunuldu.
143 Ticaret Sektöründe 1 Adet Taslak Yeterlilik Görüşe Sunuldu
144 Çevre Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek Standardı Görüşe Sunuldu
145 İnşaat Sektöründe 2 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
146 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe Dönerci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliği Güncellendi
147 Geleneksel Sanatlar Ve Zanaatlar Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
148 Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 3) ve Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 4) Ulusal Yeterlilikleri Güncellenerek Görüşe Sunuldu.
149 Elektrik Elektronik Sektöründe 2 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
150 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
151 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
152 Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe 3 Adet Taslak Yeterliliği Güncellendi.
153 MYK Tarafından Bilgisayar Mühendisleri Kurultayına Katılım Sağlanmıştır.
154 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 6 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi
155 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe Güncellenen 5 Ulusal Yeterlilik Görüşe Sunuldu.
156 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme 1 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
157 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 1 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
158 Çevre Sektöründe 1 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
159 Elektrik Elektronik Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
160 Bilişim Teknolojileri sektöründe 7 adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı ve 3 adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
161 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
162 Hasta Hizmetleri Personeli (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
163 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 2 adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi ve 2 adet Ulusal Yeterlilik Hazırlandı.
164 İş ve Yönetim Sektöründe 11 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
165 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
166 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
167 Mentorluk Alanında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
168 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS) arasında “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
169 Sağlık Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Sağlık Meslekleri Çalıştayına Katılım Sağlandı
170 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe Aşçı (Seviye 3) ve Bulaşıkhane Görevlisi (Seviye 2) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı
171 Çevre sektöründe 4 adet Taslak Meslek Standardı ve 4 adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı; 3 adet Ulusal Meslek Standardı ve 4 adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
172 Gıda Sektöründe 7 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
173 Çevirmen Yeterlilikleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
174 Bilişim Teknolojileri sektöründe 4 adet Taslak Meslek Standardı ve 8 adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı; 7 adet Ulusal Meslek Standardı ve 3 adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
175 Gıda Sektöründe Dolum ve Paketleme Operatörü (Seviye 4) ve Kurutma İşlem Operatörü (Seviye 4) Taslak Meslek Standartları ve Taslak Yeterlilikleri Görüşe Sunuldu.
176 Finans Sektöründe Ön Muhasebe Elemanı (Seviye 4) ve Yardımcı Muhasebe Elemanı (Seviye 5) Taslak Yeterlilikleri Görüşe Sunuldu.
177 Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Tarafından Güncellenen Ulusal Yeterliliklere Yönelik Olarak Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
178 İnşaat Sektöründe 4 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
179 İnşaat sektöründe “Bina Cam Filmi Uygulayıcısı (Seviye 4)” Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
180 Ticaret Sektöründe Tanıtım Sorumlusu (Seviye 4) Taslak Yeterliliği Görüşe Sunuldu.
181 VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarından İstanbul Sanayi Odası’na Meslek Standartları Dairesi Tarafından Ulusal Yeterlilik Hazırlama ve Güncelleme Süreçleri ile İlgili Teknik Bilgilendirme Yapıldı.
182 Ticaret Sektöründe Kasiyer (Seviye 3) ve Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu (Seviye 5) Revize Meslek Standartları Görüşe Sunuldu.
183 Jeomorfolog (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Görüşe Sunuldu.
184 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Cam Filmi Distribütörleri ve İthalatçıları Derneği (CFD) arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
185 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
186 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
187 Bilişim Teknolojileri sektöründe 4 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı ve 6 adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi.
188 İnşaat Sektöründe İNTES Tarafından Hazırlanan 1 Adet Taslak Yeterlilik ve Güncellenen 1 Adet UMS ile 2 Adet UY Görüşe Sunuldu.
189 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
190 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
191 Müzik Alanında Yer Alan Mesleklerin Belirlenmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi
192 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) arasında "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
193 Çevre sektöründe 4 adet Taslak Meslek Standardı ve 4 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
194 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 2 Ulusal Meslek Standardı Güncellendi
195 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) Arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
196 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
197 Enerji sektöründe 4 adet Ulusal Meslek Standardı ve 4 adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
198 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği Güncellenerek Görüşe Sunuldu.
199 Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ile UMS Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
200 Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Mesleğine Yönelik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
201 Siber Güvenlik Elemanı (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Görüşe Çıktı.
202 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (ÖHSAD) arasında "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
203 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Arasında Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
204 Yönetim Danışmanlığı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Güncellemesi ve Yeterlilik Taslağı Görüşe Sunuldu.
205 Müzik Mesleklerine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
206 Liman İşçileri Kültür, Araştırma ve Eğitim Derneği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi MYK Tarafından Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi.
207 Çevre Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
208 Enerji Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
209 Kantin İşletmecisi (Seviye 4) Taslak Yeterliliği Görüşe Çıktı
210 Ticaret Sektöründe Tanıtım Elemanı (Seviye 3) Taslak Yeterliliği Görüşe Sunuldu.
211 Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (RE-YOU) Operasyonu 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.
212 VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarından Sağlık-Der Tarafından Ortak Akıl Arama Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir.
213 Adalet ve Güvenlik Sektöründe 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
214 Elektrik Elektronik Sektöründe 1(Bir) Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
215 Yönetim Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Çalışmaları Değerlendirildi
216 Etik ve Uyum Yöneticisi (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Görüşe Çıktı
217 Emlak Alanı Mesleklerine İlişkin Ulusal Yeterlilikler Görüşe Çıktı
218 MYK ile Sağlık-Der arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
219 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Toplantı Gerçekleştirildi
220 Tekstil Sektörü Dokuma Alanında 4 Adet Ulusal Yeterlilik Yayınlandı.
221 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe 5 Ulusal Yeterlilik Çalışmaları Görüşe Sunuldu.
222 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin İnsan Kaynakları Yönetim Süreçlerinde Kullanımı Konulu Panel Gerçekleştirildi.
223 Maden Sektöründe Yeraltı Kömür Madenciliği, Metal Madenciliği, Açık Ocak Madenciliği, Mermer Madenciliği, Arama ve Zenginleştirme Alanlarında Meslek Değerlendirme Çalıştayı Gerçekleştirildi.
224 İş ve Yönetim Sektöründe 10 Ulusal Meslek Standardının Güncelleme ve Yeterlilik Hazırlama Çalışmaları Görüşe Sunuldu.
225 Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Yayınlandı.
226 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
227 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
228 Sahne Sanatları Mesleklerine İlşkin Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
229 Medya Mesleklerine İlişkin TRT İle Taslak Yeterlilik Doğrulama Çalıştayları Yapıldı.
230 Çevre Sektöründe 8 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
231 Makine Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
232 Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4) Yeterliliği MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı.
233 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER) arasında "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
234 Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Alanı Mesleklerine İlişkin Ulusal Yeterlilikler Görüşe Çıktı
235 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Tüm Atık ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (TAGED) arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
236 Bakanlığımız Tarafından Dönem Başkanlığı Yürütülen GDAÜ Kapsamında Gerçekleştirilen “İstihdam” Konulu Çalıştaya Katılım Sağlanmıştır.
237 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
238 VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Kapsamında Belgeli Personel İle İş Dünyasında Yetkinlik ve Yeterlilik Projesinin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi.
239 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Aydın Ticaret Odası Arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
240 Yatırım Destekleri Danışmanı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı
241 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
242 İnşaat sektöründe 1 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
243 Temel Beceriler Çalışma Grubu 1. Toplantısı Gerçekleştirildi.
244 Elektrik-Elektronik Sektöründe Yayımlanan İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5) Ulusal Yeterlilik Revizyon Çalışmaları Başlatıldı.
245 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe 2 adet Meslek Standardı ve 2 Adet Yeterlilik Görüşe Çıktı.
246 İnşaat Sektöründe 4 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
247 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
248 MYK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi 17. Toplantısı Gerçekleştirildi.
249 MYK İnşaat Sektör Komitesi 44. Toplantısı Gerçekleştirildi.
250 MYK Çevre Sektör Komitesi 15.Toplantısı Gerçekleştirildi.
251 Gıda Sektöründe 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
252 Tiyatro Alanında Mesleki Yeterlilik Kurumu Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti.
253 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
254 Emlak Danışmanlığı Alanı Mesleklerine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı.
255 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe Yayımlanan Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliğinde Revizyon Çalışmaları Başlatıldı
256 Kuyumculuk Alanında 1 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
257 İnşaat Sektöründe “Agrega Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü (Seviye 3)” Ulusal Yeterliliği Yayınlandı
258 Elektrik-Elektronik Sektöründe Yayımlanan İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardında Revizyon Çalışmaları Başlatıldı.
259 Enerji sektöründe 3 adet Taslak Meslek Standardı ve Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
260 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
261 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR) arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
262 Posta ve Kargo Teslim Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Görüşe Çıktı
263 Havacılık Alanında 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
264 Bina Görevlisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Yayınlandı.
265 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Alanında Yayınlanan Ulusal Yeterliliklerde Revizyon Çalışmaları Başlatıldı.
266 Çevre Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
267 Pil Tabanlı Fotovoltaik Sistemler Eğitim Tasarım ve Uygulaması Projesi Kapsamında Yapılan Toplantıya MYK Katılım Sağladı.
268 Su Jeti Teknolojileri ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
269 Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
270 VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Kapsamında Yönetim Danışmanları Derneği İle İşbirliği Protokolü Yapıldı
271 Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu 3.Toplantısı Yapıldı
272 Sürdürülebilirlik Uzmanı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı
273 Çevre Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
274 Tekstil, Hazır Giyim, Deri sektöründe 6 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
275 İnşaat sektöründe 1 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
276 MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi 46. Toplantısı Gerçekleştirildi.
277 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe UMS ve UY Güncelleme Çalışmaları Başlatıldı.
278 Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi.
279 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü MYK Tarafından Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi.
280 Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı Mesleği Hakkında Toplantı Gerçekleştirildi.
281 Çağdaş Kedi Köpek Kuaförleri Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
282 MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi 18. Toplantısı Gerçekleştirildi.
283 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
284 Cam, Çimento ve Toprak Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
285 Maden Sektöründe 4 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
286 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 4 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
287 Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği (CEPHEDER) ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
288 MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi 45.Toplantısı Gerçekleştirildi.
289 Orman Üretim İşçisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
290 Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından “Aktar (Seviye 5)” Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
291 Otomotiv Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
292 Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
293 Pancardan Şeker Üretimi Alanında Yer Alan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlık Çalıştayına Katılım Sağlandı.
294 Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’ne Ulusal Yeterlilik Hazırlama Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Yapıldı.
295 Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ve Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
296 Kalkınma Atölyesi Kooperatifi ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
297 Ormancılık Alanı Mesleklerine İlişkin Revizyon Çalışmaları Başlatıldı
298 Makyaj Uygulama Alanı Mesleklerine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı.
299 Eyüp Musiki Vakfı ile Türk Müziği İcracısı Mesleğinin Hazırlanması Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir.
300 Çevre sektöründe 5 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
301 MYK ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Arasında Geleceğin Mesleklerine Yönelik İşbirliği Başlatılması Konusunda Toplantı Yapıldı.
302 Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
303 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
304 Türk Coğrafya Kurumu Tarafından Coğrafyacı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
305 Frezeci (Seviye 3 - 4) Ulusal Yeterlilikleri Görüşe Çıktı
306 Enerji Sektöründe 5 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
307 Elektrik Elektronik Sektöründe Güncellenen 1 Meslek Standardı ve 2 Yeterlilik Görüşe Çıktı
308 Elektrik Elektronik Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
309 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
310 Etik ve İtibar Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
311 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
312 Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
313 MYK Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi 24. Toplantısını Gerçekleştirdi.
314 Jeomorfoloji Derneği’ne Ulusal Yeterlilik Hazırlama Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Yapıldı.
315 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
316 Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
317 Tarım Alanına Ait Tarım Aracısı Meslek Standardı Görüşe Çıktı.
318 Aile Danışmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
319 MYK, Avrupa Eğitim Vakfı tarafından Otomotiv Sektöründe Yaşanan Gelişmelere yönelik düzenlenen toplantıya katılım sağladı.
320 Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Güncellendi.
321 Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının MYK Sektör Komiteleri Tarafından Değerlendirilmesi Süreci Tamamlandı.
322 Metal Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Çalıştay Gerçekleştirildi
323 Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Çalıştay Gerçekleştirildi
324 Ankara Üniversitesi’nde Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
325 Otomotiv Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Bir Çalıştay Gerçekleştirildi
326 Frezeci (Seviye 3-4) Ulusal Yeterlilik Revizyon Çalıştayı MYK Çalışma Grubu Tarafından Gerçekleştirildi
327 Kültür, Sanat ve Tasarım Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Bir Çalıştay Gerçekleştirildi
328 Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Çalıştay Gerçekleştirildi
329 Bilişim Teknolojileri Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Bir Çalıştay Gerçekleştirildi
330 MYK, 20. Ozon Paneline Katılım Sağladı
331 Jeomorfoloji Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
332 Türk Coğrafya Kurumu ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
333 Elektrik Elektronik Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Bir Çalıştay Gerçekleştirildi
334 Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Mesleki Yeterlilikler Yayınlandı
335 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Personel Yükseltici Platform İşletmeci İmalatçı ve Distribütörleri Derneği (PLATFORMDER) arasında “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
336 Elektrik Elektronik Sektöründe Güncellenen 1 Meslek Standardı ve 1 Yeterlilik Görüşe Çıktı
337 Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğin Hazırlanmasına İlişkin Toplantı Gerçekleştirildi
338 Proje Danışmanları Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
339 Çimento Sektöründe Güncellenen 2 Meslek Standardı ve 2 Yeterlilik Görüşe Çıktı
340 Bilgi İşlem Destek Elemanı ve Bilgisayar Donanım Elemanı Mesleklerinde UMS ve UY Revizyonları Görüşe Çıktı
341 Çevre Sektöründe 5 Yeterlilik Taslağı Görüşe Çıktı
342 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3 - 4) Meslek Standartları ve Yeterlilikleri Görüşe Çıktı
343 Adalet ve Güvenlik Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Onaylandı
344 Panel Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
345 Medya, Yayın ve Yapım Alanında Hazırlanan 7 Yeterlilik Görüşe Çıktı
346 MYK Enerji Sektör Komitesi 21. Toplantısını Gerçekleştirdi.
347 Ankara Şeker Fabrikası’na Saha Ziyareti Düzenlendi
348 Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
349 Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Görüşe Çıktı
350 İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) Meslek Standardı ve Yeterliliği Görüşe Çıktı.
351 Kalkınma Atölyesi ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
352 Bina Görevlisi (Seviye 3) ve Trafik işaretleri Sinyalizasyon Operatörü (Seviye 3) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı
353 Elektrik Elektronik Sektöründe 8 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
354 TAB Gıda Anonim Şirketi Tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
355 TÜRKAK Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısına Katılım Sağlandı
356 Kültür ve Sanat Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
357 Makine Sektöründe 2 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
358 Makine Montaj Alanına Ait 2 Mesleğin Yeterliliği Görüşe Çıktı
359 36. Ulusal Bilişim Kurultayına MYK Tarafından Katılım Sağlandı
360 MYK Maden Sektör Komitesi 17. Toplantısı Gerçekleştirildi
361 TAB Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
362 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 6 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
363 Tünelcilik Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
364 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresine MYK’da Katılım Sağlamıştır
365 Nefes Koçu (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
366 İş ve Yönetim Sektöründe 6 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
367 MYK İnşaat Sektör Komitesi 39. Toplantısı Gerçekleştirildi
368 Gıda Sektöründe Şeker Üretimi Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
369 Macera Parklarında Çalışanların Mesleklerinin Belirlenmesi Toplantısına Katılım Sağlandı
370 Elektrik Elektronik Sektöründe Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Onaylandı
371 Haddeci (Seviye 3-4) Ulusal Yeterlilik Revizyon Çalıştayı MYK Çalışma Grubu Tarafından Gerçekleştirildi
372 MYK ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arasında) “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
373 Makine Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
374 MYK, Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu’na Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
375 Nefes Koçu Yeterliliğine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
376 Bilişim Teknolojileri Sektöründe UMS ve UY Güncelleme Çalışmaları Başlatıldı
377 Havacılık Alanında 1 Adet Taslak Meslek Standardı ve 5 adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
378 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektöründe Plastik Mesleklerinde UMS ve UY Güncelleme Çalışmaları Başlatıldı
379 Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu ile İşbirliği Protokolü imzalandı
380 Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
381 MYK, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği’ne Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
382 Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin Oluşturulması İçin Teknik Çalışmalar Devam Ediyor
383 Tren Makinisti (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğinin Revizyonu İçin Teknik Değerlendirme Toplantısı MYK’da Gerçekleştirildi
384 Mesleki Temel Beceriler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
385 Enerji Sektöründe Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği Onaylandı
386 Agrega Üreticileri Birliği Derneği (AGÜB) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
387 Güncellenen Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Formatları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
388 Havacılık Alanında Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi
389 Tarım Aracısı Meslek Standardının Hazırlanmasına İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
390 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek Standardı ve 5 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi
391 Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
392 Delik Delme Makinesi Operatörü (Seviye 3) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
393 Posta ve Kargo Teslim Elemanı (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
394 Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
395 Gıda Sektöründe İki Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
396 Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
397 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi
398 Spor ve Rekreasyon Sektöründe Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği Onaylandı.
399 MYK ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalanmıştır
400 Kurumsal Eğitmen (Seviye 5) ve Kurumsal Eğitmen (Seviye 6) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı
401 Hayvancılık (Kanatlı Hayvan) Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
402 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 14 Adet Taslak Yeterlilik Hazırladı
403 Makine Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
404 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
405 Haber Kameramanı (Seviye 6) Yeterliliği Görüşe Çıktı
406 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
407 Türkiye Bankalar Birliğinde Finans Sektörüne İlişkin Toplantı Gerçekleştirildi
408 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi 42. Toplantısını Gerçekleştirdi
409 Hava Kurtarma Ve Yangın Alanında 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
410 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Tarafından Arşivci ve Belge Yöneticisi Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
411 MYK Enerji Sektör Komitesi 20. Toplantısını Gerçekleştirdi
412 Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Formatları Güncellendi
413 Sanayi 4.0 Alanında Sektörle Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
414 BTK Tarafından Siber Güvenlik Analisti (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
415 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) Arasında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
416 Yangın Söndürme Alanında 2 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
417 MYK Spor ve Rekreasyon Sektör Komitesi 6. Toplantısı Gerçekleştirildi
418 MYK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi 14.Toplantısını Gerçekleştirdi
419 Tren Teşkilcisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Revizyon Çalıştayı MYK Çalışma Grubu Tarafından Gerçekleştirildi
420 Maden Sektöründe 6 Adet Ulusal Yeterlilik Onaylandı
421 Çocuk Bakım Elemanı (Seviye 3)” ve “Çocuk Bakım Elemanı (Seviye 4)” Ulusal Yeterlilikleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
422 MYK İnşaat Sektör Komitesi 38. Toplantısı Gerçekleştirildi
423 Haber Kameramanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Resmi Gazete ‘de Yayımlandı
424 Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Tarafından Kurumumuza, Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetlerinde Sanal Gerçeklik (VR) Kullanılması Konusunda Bilgilendirme Yapıldı
425 Otomotiv Sektöründe 1 Adet Yeterlilik Güncellendi
426 MYK Elektrik Elektronik Sektör Komitesi 19. Toplantısını Gerçekleştirdi
427 Motosikletli Kurye Ulusal Yeterliliği Onaylandı.
428 Makine Sektöründe 2 Adet Yeterlilik Güncellendi
429 Cankurtaranlık Alanında 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
430 Gıda Sektöründe 7 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
431 İZAYDAŞ ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
432 Mesleki Yeterlilik Kurumu, Haber Kameramanı (Seviye 6) Ulusal Yeterlilik Hazırlama Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı
433 MYK Finans Sektör Komitesi 4. Toplantısı Gerçekleştirildi
434 MYK Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna Teknik Bilgilendirme Yaptı
435 Su Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
436 Coğrafya Alanında Yer Alan Mesleklerin Belirlenmesine Yönelik Çalıştay Yapıldı
437 MYK Azerbaycan'da Çalıştay’a Katıldı
438 İSKİ Genel Müdürlüğü ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
439 Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Mesleki Yeterlilikler Belirlendi
440 Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Mesleklerinin Belirlenmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi
441 Çağdaş Drama Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
442 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
443 Sinema ve Televizyon Alanına Ait 7 Mesleğin Standardı Görüşe ÇıktıSinema ve Televizyon Alanına Ait 7 Mesleğin Standardı Görüşe Çıktı
444 Sinema ve Televizyon Alanına Ait 7 Mesleğin Standardı Görüşe Çıktı
445 Otomotiv Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
446 ASO tarafından 10 Adet Yeterlilik Güncellendi.
447 ASO tarafından 10 Adet Yeterlilik Güncellendi.
448 MYK Makine Sektörü Oluşturuldu
449 İklimlendirme Alanında 5 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
450 İklimlendirme Alanında 5 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
451 Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
452 Gemi İnşa Alanında 2 Adet Taslak Meslek Standardı ve 2 Adet Güncellenmiş Meslek Standardı Görüşe Çıktı
453 Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Tarafından Banka Gişe Yetkilisi (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
454 Nefes Koçu Mesleğine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
455 Çevirmenlik Alanına Ait 6 Adet Taslak Yeterlilik Görüşe Çıktı
456 Çevirmenlik Alanına Ait 6 Adet Taslak Yeterlilik Görüşe Çıktı
457 Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
458 Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
459 Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Ecvet Uzmanları Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
460 MYK Tarafından “Dijital Sanayi Operatörü” Mesleğine Yönelik Eğitim Programı Geliştirme Çalıştayına Katılım Sağlandı
461 Tekstil, Deri, Hazır Giyim Sektöründe 5 Adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi
462 16 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
463 Florlu Soğutkan Teknik Personeli (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
464 Florlu Soğutkan Teknik Personeli (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
465 Çiğ Süt Toplama, Depolama ve Muhafaza Sorumlusu (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
466 Koku Uzmanı (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
467 6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de; Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler Yayımlanmıştır.
468 Su Yalıtımcısı Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği Güncellendi
469 Tekstil, Deri, Hazır Giyim Sektöründe 4 Adet Yeterlilik Güncellendi
470 Tekstil, Deri, Hazır Giyim Sektöründe 4 Adet Yeterlilik Güncellendi
471 Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu 2.Toplantısı Yapıldı
472 Kostüm Tasarımcısı Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı
473 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 6 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
474 MYK Tarafından Türkiye’de Etkin Beceri Geliştirme Verimlilik, İnovasyon ve Büyümenin Anahtarı Konulu Toplantıya Katılım Sağlandı.
475 Motosikletli Kurye Taslak Yeterliliğinin Geliştirilmesine İlişkin Çalışmalar Tamamlandı
476 Haber Kameramanı Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı
477 Haber Kameramanı Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı
478 Jeomorfoloji Derneği Tarafından 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
479 Jeomorfoloji Derneği Tarafından 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
480 MYK Tarafından SESRIC Çalıştayına Katılım Sağlandı
481 Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yıl Sonu İstişare Toplantısına Katılım Sağlandı
482 Sanat Yönetmeni (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayı Gerçekleştirildi
483 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalandı
484 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında “Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin Oluşturulması Kapsamında Ön Çalışmaların Yürütülmesine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalandı
485 Tekstil, Deri, Hazır Giyim Sektöründe 1 Adet Yeterlilik Güncellendi
486 Sanayi ve Teknoloji Derneği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
487 Sanayi ve Teknoloji Derneği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
488 Mesleki Yeterlilik Kurumu, Haber Kameramanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı
489 Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcısı Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
490 "Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3), Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3), Betoncu (Seviye 3) ve Panel Kalıpçı (Seviye 3)" Ulusal Yeterliliklerinin T/P Tabloları Yayınlandı
491 Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
492 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tarafından 1 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
493 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) ve Betonarme Demircisi (Seviye 3) Ulusal Yeterlilikleri Revize Edildi
494 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektöründe 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
495 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 6 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
496 Maden Sektöründe 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
497 Koku Kültürü Derneği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
498 Evcil Hayvan Kuaförü (Seviye 3) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
499 Hizmet- İş Sendikası Tarafından 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
500 İnşaat Sektöründe Su Yalıtımcısı mesleğinde UMS ve UY Güncelleme Çalışmaları Başlatıldı
501 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek Standardı ve 4 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
502 Otomotiv Sektör Komitesi 20. Toplantısını Gerçekleştirdi
503 MYK İnşaat Sektör Komitesi 35. Toplantısı Gerçekleştirildi
504 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR) Arasında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
505 Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
506 5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
507 6 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
508 11 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
509 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD) arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
510 Hacettepe Üniversitesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
511 Tren Makinisti (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
512 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
513 Duvarcı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
514 Sanayi ve Teknoloji Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
515 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
516 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 6 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
517 Otopark Görevlisi (Seviye 3) ve Vale Görevlisi (Seviye 3) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı.
518 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ve Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) arasında “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
519 Çocuk Gelişimcileri ve Eğitimcileri Derneği ile Binbirçiçek Vakfı Tarafından 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
520 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü arasında Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
521 MYK Spor ve Rekreasyon Sektör Komitesi 4. Toplantısı Gerçekleştirildi.
522 Otomotiv Sektöründe İki Ulusal Yeterlilik Yürürlüğe Girdi.
523 Motosikletli Kurye Taslak Yeterliliği Hazırlandı
524 İNTES Tarafından Beton Pompa Operatörü (Seviye 3) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
525 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arasında Mesleki Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
526 Endüstri 4.0 Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi.
527 Mersin Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.
528 Motosikletli Kuryelik Yeterliliğine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
529 Otomotiv Sektöründe 4 Adet Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
530 TOBB Tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
531 Çağdaş Kedi Köpek Kuaförleri Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
532 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Madenciler Derneği arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
533 MYK Denetçi Deneyim Paylaşımı Toplantısı Gerçekleştirildi.
534 Tünelcilik Derneği Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
535 Tren Makinisti (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
536 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
537 Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
538 TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
539 Sinema Televizyon Sendikası ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
540 Jeomorfoloji Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
541 Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
542 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
543 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
544 Enerji Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
545 Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu 1. Toplantısı Yapıldı.
546 Tekstil Sektöründe 3 Adet Ulusal Meslek Standardı ve 5 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
547 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektöründe 1 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
548 Hava Kurtarma ve Yangın Görevlileri Derneği İle Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
549 Otopark İşletmecileri Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
550 Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
551 İnşaat Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
552 Tesis Yöneticisi (Seviye 6) ve Kurumsal İletişim Uzmanı (Seviye 6) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı.
553 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı.
554 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
555 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı.
556 Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
557 21 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı.
558 MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi 12. Toplantısı Gerçekleştirildi
559 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
560 MYK, Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayında (ENİS’ 2017) Bilgilendirme Sunumu Yaptı
561 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.
562 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
563 Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
564 Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
565 Satın Alma Alanında Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
566 Asansör Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
567 7 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
568 20 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
569 10 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
570 MYK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Bursa’da Düzenlenen “Güvenli İnşaat Sempozyumunda” İnşaat Sektöründe Mesleki Yeterlilik, Sınav-Belgelendirme ve MYK Belgesi Zorunluluğu Hakkında Bilgilendirme Yaptı
571 Kalite Kontrol Alanında 3 adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
572 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
573 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
574 İstanbul Ticaret Odası Tarafından Değerli Taş Uzmanı (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
575 İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) tarafından hazırlanan 7 adet taslak meslek standardı görüşe sunulmuştur.
576 Gıda Sektöründe Bitkisel Ürünler Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
577 İZAYDAŞ Tarafından 7 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
578 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Seviye 3 Taslak Yeterliliği Hazırlandı
579 Özel Güvenlik Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
580 İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkârlar Odası (İGDESO) tarafından hazırlanan 1 adet taslak yeterlilik görüşe sunulmuştur.
581 Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
582 Özel Kalem Müdürleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÖKAMDER) tarafından hazırlanan 1 adet taslak meslek standardı görüşe sunulmuştur.
583 Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
584 Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
585 Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ve Binbirçiçek Vakfı ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
586 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
587 8 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
588 GAZBİR – GAZMER ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
589 Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği tarafından hazırlanan 1 adet taslak meslek standardı görüşe sunulmuştur.
590 Teknoloji Transfer Uzmanı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
591 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
592 Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
593 Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
594 İSKİ Tarafından 10 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
595 Otomotiv Sektöründe 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
596 Etik ve Uyum Yöneticisi (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
597 Şişecam Düzcam Tarafından 5 Adet Taslak Ulusal Yeterlilik Hazırlandı
598 Metrobüs Şoförü (Seviye 3) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
599 Tesis Yöneticisi ve Kurumsal İletişim Uzmanı Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
600 Otopark Görevlisi (Seviye 3) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
601 3 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
602 TOBB Türkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
603 13 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
604 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi 24. Toplantısı Gerçekleştirildi
605 Yaratıcı Drama Eğitmeni (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
606 İstanbul Üniversitesi ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
607 Yangından Korunma Derneği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
608 Bilişim Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
609 MYK, Tünelcilik Derneği’nde Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
610 İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
611 Uluslararası Ticaret Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Onaylandı
612 KASTDER Tarafından 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
613 Ticaret Sektöründe 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
614 Nefes Koçluğu Federasyonu ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
615 Endüstriyel Reklamcılık Alanında 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
616 4 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
617 Sinema Televizyon Sendikası 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
618 SESRIC Tarafından Düzenlenen Çalıştaya MYK Katılım Sağladı
619 Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Madde Bağımlılığı Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
620 Özel Güvenlik ve Görev Hayvanları Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
621 Mayın Temizleme Alanında Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi
622 Şişecam Trakya Cam Sanayii ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
623 İzmit Atık Ve Artıkları Arıtma, Yakma Ve Değerlendirme Anonim Şirketi (İZAYDAŞ) İle Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
624 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
625 6 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
626 Motosikletli Kurye Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
627 İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
628 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
629 Sanayi ve Teknoloji Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
630 Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
631 MYK, VOC-TEST Merkezleri II Hibe Programı “Elektrikçi Esnafın Belgelendirmesi” Projesi Kapsamında Bilgilendirme Yaptı
632 MYK Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi 14. Toplantısı Gerçekleştirildi
633 MYK, VOC-TEST Merkezleri II Hibe Programı “Ahşap Sektöründe VOC-TEST Merkezi Projesi” Kapsamında Bilgilendirme Yaptı
634 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
635 TEMFED ile Emlak Danışmanı (Seviye 4) Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
636 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası İle Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
637 Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 6 Adet Taslak Yeterlilik Hazırladı
638 Çimento Alanında 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
639 MYK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi 10.Toplantısını Gerçekleştirdi
640 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 1 Adet Taslak Yeterlilik Hazırladı
641 Püskürtme Tipi Poliüretan Isı Yalıtım Uygulama Operatörü Taslak Yeterliliği Hazırlandı
642 Yayıncılar Birliği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
643 Motosikletli Kuryelik Mesleğine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
644 Geri Dönüşüm Alanında 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
645 Proje Yöneticisi (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
646 4 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
647 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Otopark İşletmecileri Derneği arasında “Otopark Görevlisi Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
648 İstanbul Ticaret Odası (İTO) 7 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
649 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) arasında “Metrobüs Şoförü Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
650 Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
651 Sinema Televizyon Sendikası 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
652 Çağdaş Drama Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
653 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Açıkhava Reklamcıları Derneği Arasında Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
654 5 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
655 6 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
656 Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Tarafından 8 Ulusal Yeterlilik Hazırlandı
657 Atık ve Geri Dönüşüm Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
658 “İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri’nde Mesleki ve Teknik Eğitim Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı”nda Ulusal Yeterlilik Sistemi Tartışıldı
659 MYK, 8. Kimya Endüstri Gelişim Şurasında Bilgilendirme Yaptı.
660 Eskişehir Ticaret Odası 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
661 Sayın Bakanımızın da teşrifleriyle MYK ile ASKON arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı.
662 MYK, TEGEP 6. Eğitim ve Gelişim Zirvesine Katılım Sağlayarak Bilgilendirme Yaptı
663 MYK, 7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisine Katılım Sağlıyor
664 E-Ticaret Kategori Sorumlusu (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
665 Proje Yöneticisi (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
666 Geri Kazanım Sanayicileri Derneği 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
667 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
668 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Orman Sanayi İşadamları Derneği Arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
669 Çocuk Gelişimi Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
670 Kamera Asistanları Derneği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
671 Yayıncılık Alanı Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
672 Ormancılık Alanında 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
673 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
674 Marmara Bölgesi Araç Yıkama, Bakım ve Kaplama Dernekleri Federasyonu ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
675 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
676 Türkiye Yayıncılar Birliği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
677 MYK ve TŞOF Arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü İmzalandı
678 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
679 Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
680 Ankara Ticaret Odası (ATO) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
681 MYK ile TOBB Arasında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
682 Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
683 Geri Kazanım Sanayicileri Derneği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
684 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
685 Trakya Cam Sanayii A.Ş. (Şişecam Düzcam) ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
686 Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
687 Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
688 İstanbul Ticaret Odası 22 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
689 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
690 5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
691 11 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
692 Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii Ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Öz Gıda İş Sendikası) İle İşbirliği Protokolü İmzalandı
693 Sinema ve Televizyon Sendikası ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
694 Eskişehir Ticaret Odası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
695 Türkiye’de Mobilya Sektöründe Verimliliğin Artırılması Konferansı 2 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da Gerçekleştirildi
696 Türkiye Madenciler Derneği 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
697 Spor ve Rekreasyon Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
698 9 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
699 Çocuk Gelişimi Meslek Standartları Danışma Toplantısı Gerçekleştirildi
700 Ege Orman Vakfı İle İşbirliği Protokolü İmzalandı
701 Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
702 Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
703 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
704 Etik ve İtibar Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
705 SESRIC Tarafından Düzenlenen “İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri’nde Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim İhtiyaç ve Kapasitelerinin Ölçülmesi Çalıştayı”na MYK da Katılım Sağladı
706 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
707 VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı Kapsamında Proje Açılış Toplantıları Yapıldı
708 Özel Güvenlik Alanında Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
709 Tasarım Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi
710 İstanbul Ticaret Odası İle Kuyumculuk Alanında Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
711 Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı (Seviye 7) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
712 Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği İle Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
713 15 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
714 Yönetim Danışmanı (Seviye 6-7) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı
715 Tasarım Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi
716 TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
717 Özel Kalem Müdürleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
718 Kaynakçılık Alanında 5 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
719 Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
720 Tasarım Alanında İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi
721 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
722 Kast ve Fotomodel Ajansları Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
723 Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile II. İşbirliği Protokolü İmzalandı
724 6 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
725 8 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
726 Binbirçiçek Vakfı ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
727 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
728 5 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
729 Kamera Asistanları Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
730 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
731 TÜGİS Tarafından 6 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
732 Türkiye Ziraat Odaları Birliği Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
733 Gemi İnşa ve Geri Dönüşüm Alanında 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
734 Ormancılık Alanında 2 Taslak Yeterlilik Hazırlandı
735 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
736 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
737 Muhasebe Alanında 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
738 İtfaiyecilik Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
739 Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
740 Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
741 Arama - Kurtarma Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
742 Proje Yöneticisi (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
743 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
744 Kuyumculuk Alanında Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
745 TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
746 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
747 3 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
748 Kobi Danışmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
749 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
750 Kazan ve Basınçlı Kap Alanında 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
751 5 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
752 3 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
753 5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
754 Liman İşletmeciliği Alanında 5 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
755 7 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
756 İstanbul Teknik Üniversitesi ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
757 Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
758 Biyologlar Dayanışma Derneği Tarafından 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
759 İstanbul Ticaret Odası ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
760 Kent İçi Raylı Taşımacılık Alanında 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
761 İstanbul Ticaret Odası Temsilcileri İle Kuyumculuk Alanında Toplantı Gerçekleştirildi
762 Güncellenmiş Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5) ve Topoğraf (Seviye 4) Meslek Standartları Hazırlandı
763 1 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
764 Kartonpiyer Uygulayıcısı (Seviye 3) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
765 Biyologlar Dayanışma Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
766 ELDER Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
767 Balıkçılık Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
768 ORKOOP Tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
769 2 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
770 Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
771 4 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
772 Gemi İnşa ve Geri Dönüşüm Alanında 7 Adet Ulusal Yeterlilik Taslağı Hazırlandı
773 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
774 Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
775 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 4) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
776 İşaret Dili Çevirmeni (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
777 TÜRMOB ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
778 3 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
779 Sakarya Üniversitesi ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
780 "Belgeli İşgücü = Sürdürülebilir İstihdam" Zirvesi Yapıldı
781 “Koç (Seviye 6)” Taslak Yeterliliği Hazırlandı
782 9 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
783 Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
784 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
785 18 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
786 Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
787 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
788 Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
789 MESS tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
790 Oyuncular Sendikası Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
791 RATEM Tarafından 6 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
792 11 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
793 NORM Eğitim Danışmanlık Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
794 İTO Tarafından 10 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
795 Orman Kooperatifleri Merkez Birliği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
796 İtfaiyecilik Alanında 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
797 10 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
798 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği ile Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
799 21 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
800 İtfaiyecilik Alanında 6 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
801 Satış Alanında 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
802 Ormancılık Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
803 Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
804 Türkiye Liman İşletmecileri Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
805 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
806 MYK, Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) ile Yapılan İşbirliği Protokolü Çerçevesinde Standart ve Yeterlilik Hazırlama Çalışmalarına Yönelik Teknik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi
807 Aile Danışmanı Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
808 9 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
809 Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
810 Coğrafi Bilgi Sistemleri Alanında 2 Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
811 Sayaç Montajı Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
812 PAGEV Tarafından 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
813 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.
814 TESK 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
815 İTO Matbaacılık Alanında 6 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı.
816 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.
817 Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
818 MESS Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
819 Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
820 25 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
821 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği Tarafından “Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket Eğitmeni (Seviye 4)” Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
822 Oyuncular Sendikası Tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
823 KOSGEB Tarafından KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
824 Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
825 İTO Matbaacılık Alanında 8 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
826 Norm Eğitim Danışmanlık Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
827 14 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
828 17 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
829 5 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
830 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
831 Oyuncular Sendikası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
832 İTO Matbaacılık Alanında 6 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
833 Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) 9 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
834 4 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
835 MYK, TÜGİS’te Sektörel Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
836 Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
837 Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
838 Anketör Meslek Standardı Hazırlandı
839 Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
840 Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
841 Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
842 Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
843 Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
844 22 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
845 Temizlik ve Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği (TESHİAD) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
846 19 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
847 16 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
848 İETT Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
849 8 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
850 17 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
851 MYK Çalışma Grubu Tarafından Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
852 TSEV Tarafından 10 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
853 13 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
854 7 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
855 PERYÖN Tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
856 İTO Matbaacılık Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
857 KİPLAS Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
858 TİAD CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi Standardını Hazırladı
859 24 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
860 Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Tarafından 7 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
861 Depo Sorumlusu Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
862 Çağrı Merkezleri Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
863 Motosiklet Tamircisi Meslek Standardı Hazırlandı
864 PERYÖN Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
865 İTO Tesisat ve İklimlendirme Alanında 11 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
866 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
867 19 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
868 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
869 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
870 8 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
871 İTO Matbaacılık Alanında 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
872 İTO İklimlendirme Alanında 14 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
873 3 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
874 7 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
875 İTO Matbaacılık Alanında 4 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
876 Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
877 TESK 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
878 MESS 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
879 TİSK Koordinasyonunda 2 Adet Yatay Meslek Standardı Hazırlandı
880 Çimento Alanında Dört Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
881 9 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
882 MYK ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Makine Alanı Temsilcileri Toplantı Yaptı
883 3 Seviyede Mekatronikçi Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
884 İnsan Kaynakları Alanında 3 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
885 18 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
886 İzmir Hava Eğitim Komutanlığıyla İşbirliği Toplantısı Yapıldı
887 Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Isıl İşlemci ve NC/CNC Tezgah İşçisi Taslak Meslek Standartlarını Hazırladı
888 MYK ve Oyuncular Sendikası Girişimi İşbirliği Toplantısı Yaptı
889 Türkiye Beyazay Derneği İle İşbirliğine Doğru
890 Matkap Tezgah İşçisi Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
891 EBSO Brodeci ve Kapitoneci Taslak Meslek Standartlarını Hazırladı
892 Mutfak Alanında 8 Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
893 Resmi Gazetede 8 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
894 Liman İşletmeciliği Alanında 2 Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
895 MYK, THY’de Sektörel Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
896 EBSO Nakışçılık Meslek Standardını Hazırladı
897 TTSİS 5 Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırladı
898 Boya Üretim Sorumlusu Mesleği Sektör Komitesine Sunuldu
899 Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
900 TÜRKLİM Tarafından Hazırlanan Standartlar Sektör Komitesinde Görüşüldü
901 Sigorta Sektöründeki Mesleklere Standart Geliyor
902 İTKİB 3 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
903 İnsan Kaynakları Yönetimi Alanındaki Mesleklerin Standardı Belirlenecek
904 İNTES İki Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırladı
905 THY- MYK İşbirliği: Sivil Havacılık Mesleklerinin Standardı Belirlenecek
906 Profesyonel Turist Rehberi Mesleğinin Ulusal Standardı Belirlendi
907 Ankara Sanayi Odası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.
908 Lojistik Sektörü Ortak Akıl Arama Toplantısı Yapıldı
909 Ön Büro Alanında 6 UMS Yayımlandı
910 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı - Seviye 3 ve Seviye 4 Ulusal Meslek Standartları Yayımlandı
911 Mutfak Alanında Hazırlanan Taslak Meslek Standartları Görüşe Çıktı
912 Eczane Çalışanlarının Taslak Meslek Standardı Belirlendi
913 ÇELİK-İŞ İlk Taslak Meslek Standartlarını Hazırladı
914 İzabeci Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
915 Liman İşletmeciliği Alanında 4 Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
916 Optisyen ve Optometrist Mesleklerinin Taslak Standartları Hazırlandı
917 Hastane Temizlik Personeli Mesleğinin Farklı Seviyelerinde Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
918 Farklı Sektörlerde 6 UMS Resmi Gazetede Yayımlandı
919 Türk Hava Yolları ile İşbirliği Toplantısı Yapıldı
920 Çimento Sektöründe 2 Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
921 Tahribatlı ve Tahribatsız Muayeneci Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
922 Turist Rehberi Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
923 TCDD Tren Makinisti Taslak Meslek Standardını Hazırladı
924 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
925 Ankara Ticaret Odası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
926 Ön Büro Alanında 8 Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
927 Turist Rehberliği Mesleğinin Standardı Belirlenecek
928 Ön Dökümlü Beton Eleman Alanında 7 Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
929 Hurda Hazırlama Takip İşçisi ve İzabeci Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
930 KİPLAS 4 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
931 İTKİB Deri Alanında 5 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
932 Servis Alanında Beş Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
933 MESS 4 Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırladı
934 Elektro-Mekanik Montaj İşçisi ve Montaj Bandı Operatörü Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
935 KİPLAS 4 Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırladı
936 Liman İşletmeciliği ve Çimento Alanlarında İlk UMS’ler Resmi Gazetede Yayımlandı
937 İlk Taslak Meslek Standartları GAZBİR Tarafından Hazırlandı
938 MYK İTKİB ve TTSİS'de Bilgilendirme Toplantıları Yaptı
939 TESK ile üç sektörde "Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" imzalandı
940 MYK ile HAK-İŞ/ÇELİK-İŞ Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
941 MYK ile TÜRKLİM Arasında "Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı
942 MYK Doğal Gaz Meslek Standartları Çalıştayı'na Katıldı
943 MYK, TESK'de Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
944 Çimento Sektörüyle İşbirliği
945 MYK, TÜRKLİM'de Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
946 TÜRKLİM "Liman Operasyon Müdürü" Taslak Meslek Standardını Hazırladı
947 ÇEİS ile "Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı
948 TÜRKLİM 3 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
949 TESK Yiyecek-İçecek Alanında 5 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
950 TTSİS Örme Meslek Dalında 2 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
951 ÇEİS Çimento Sektöründe 3 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
952 ÇEİS Çimento Sektöründe 2 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
953 Sayın Bakanımız Ömer DİNÇER İlk Ulusal Meslek Standartlarını Kamuoyuna Duyurdu
954 İstanbul Ticaret Odası ile İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi