Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Duyuruları# Başlık
1 Yoga Eğitmeni (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı ve Taslak Yeterliliği Hazırlandı
2 Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’ye Saha Ziyareti Düzenlendi
3 İnşaat Sektöründe 1 Adet Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’de Yayımlandı.
4 Elektrik ve Elektronik Sektöründe “Bobinajcı (Seviye 4)” Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi.
5 MYK ile İNTES arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
6 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 2 Yeterlilik Yayımlandı, 1 Yeterlilik Güncellendi
7 Teknoloji Transfer Uzmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
8 Çevre Sektöründe “Jeomorfolog (Seviye 6)” Ulusal Yeterliliği Kabul Edildi.
9 Kültür, Sanat ve Tasarım Sektöründe 3 Adet Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’de Yayımlandı.
10 Matbaa Alanı Mesleklerinin Revizyon Toplantısı Gerçekleştirildi
11 Televizyon- Radyo-Sinema Alanı Yayıncılık Mesleklerinin Revizyon Toplantısı Gerçekleştirildi
12 Enerji Sektöründe 6 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
13 “İnşaat Boyacısı (Seviye 3)” Ulusal Yeterliliği Revize Edildi.
14 Otomotiv Sektöründe Elektrikli Taşıt Montajı Alanında 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
15 Yoga Federasyonu ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
16 Enerji Sektöründe 9 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi.
17 MYK ile Ankara Üniversitesi Arasında İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi.
18 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
19 Kurumsal Eğitmen Ulusal Yeterlilikleri Yürürlüğe Girdi.
20 Otomotiv Sektöründe Elektrikli ve Hibrit Araçların Bakım ve Onarım Alanında 2 adet Meslek Standardı Güncellendi ve 4 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
21 Enerji Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
22 Spor Tesisi Alanında Ulusal Yeterlilikler Hazırlandı
23 Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektöründe 1 Adet Taslak Yeterlilik Görüşe Sunuldu
24 İnşaat Sektöründe “Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4-5)” Ulusal Yeterlilikleri Revize Edildi
25 İnşaat Sektöründe “Beton Transmikser Operatörü (Seviye 3)” Taslak Yeterliliği Hazırlandı
26 Enerji Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
27 Türkiye Açık Kaynak Platformu ile Bilişim Teknolojileri Sektörüne İlişkin Bir Toplantı Gerçekleştirildi.
28 Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
29 Çatı Kaplama Alanındaki Meslek Standartlarının Revizyonuna İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı.
30 ÖSYM ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
31 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
32 Bilişim Teknolojileri sektöründe 4 Adet Taslak Yeterlilik Güncellendi.
33 Gaziantep Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik Merkezi’nin (GTO MYM), VOC-Test Projesi III Hibe Programı kapsamında hayata geçirdiği “GTO VOC-Test Merkezi” Projesinin Kapanış Toplantısına Katılım Sağlandı.
34 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
35 Metal Sektöründe 8 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
36 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Siber Güvenlik Alanına İlişkin Bir Toplantı Gerçekleştirildi.
37 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe Kantinci (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı ve Taslak Yeterliliği Hazırlandı
38 Bilişim Teknolojileri Sektöründe Yapay Zekâ Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi.
39 Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) Meslek Yüksekokul Eğitim Programlarına Yansıtılmasına İlişkin 2.Çalıştay gerçekleştirildi.
40 Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Mesleki Yeterlilikler Yayınlandı
41 Elektrikli ve Hibrit Araç Bakım, Onarım ve Üretimi Alanında Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı Gerçekleştirildi.
42 Sürdürülebilirlik Uzmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
43 Yapay Zekâ Alanı Meslek Haritalama Çalıştayı Hazırlık Toplantıları Gerçekleştirildi.
44 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
45 Türk Eczacılar Birliği tarafından 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
46 Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Çok Boyutlu Yaklaşımlar ve Sektörel Mevcut Durum Bilgilendirme, Savunu ve Paylaşım Toplantısında Bilgilendirme Yapıldı.
47 “Aktar (Seviye 5)” Ulusal Yeterliliği Yayınlandı
48 Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) Mesleğine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı.
49 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 2 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
50 Gıda Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
51 Geleneksel Sanatlar ve Zanaatlar Meslek Haritası Çalıştayları Gerçekleştirildi
52 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
53 Metal Sektöründe 4 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi ve 1 Ulusal Yeterlilik Güncellendi
54 “Değirmenci (Seviye 4)” Taslak Meslek Standardı Hazırlanarak Görüşe Sunuldu.
55 Metal Sektöründe 2 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
56 Maden Sektöründe 2 Adet Meslek Standardı ve 11 Adet Yeterlilik Hazırlandı
57 5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
58 2 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
59 Engelli ve Yaşlı Bakım Alanında 3 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
60 Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) Meslek Yüksekokul Eğitim Programlarına Yansıtılmasına İlişkin Çalıştay gerçekleştirildi.
61 Gıda Sektöründe 6 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
62 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 1 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
63 Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektöründe 6 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
64 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
65 Enerji Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
66 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
67 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) arasında “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
68 Tekstil, Hazır Giyim, Deri sektöründe 2 Adet Taslak Yeterlilik Görüşe Sunuldu
69 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
70 Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesine Ulusal Yeterlilik Sistemi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
71 Gıda Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
72 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 8 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
73 Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
74 Enerji Sektöründe 3 Adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi.
75 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 7 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
76 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 6 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
77 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
78 Enerji Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi.
79 MYK Enerji Sektör Komitesi 28.Toplantısı Gerçekleştirildi.
80 İnşaat Sektöründe 1 adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi.
81 2 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
82 1 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
83 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
84 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Onaylandı
85 Elektrik Eklektronik Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
86 Metal Sektöründe 5 Adet Hazırlanan Taslak Yeterlilik ve 1 Adet Güncellenen Taslak Yeterlilik Görüşe Sunuldu
87 Elektrik Elektronik Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
88 Enerji Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi.
89 Bilişim Teknolojileri sektöründe 4 adet Ulusal Meslek Standardı Güncellenerek Görüşe Sunuldu.
90 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektöründe 1 adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi.
91 Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Kabul Edildi.
92 İnşaat Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
93 Hidrolik-Pnömatikçi (Seviye 4) ve Hidrolik-Pnömatikçi (Seviye 5) Ulusal Yeterlilikleri Güncellenerek Görüşe Sunuldu.
94 Okul Psikolojik Danışmanı ve Kariyer Psikolojik Danışmanı Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı.
95 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
96 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi arasında "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
97 MYK Tarafından Anahtar Yetkinliklerle Uyumlu Temel Mesleki Beceriler Belirlendi.
98 Enerji Sektöründe 4 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
99 İnşaat Sektöründe 1 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
100 Metal Sektöründe 2 Adet Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı.
101 MYK Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi 21. Toplantısı Gerçekleştirildi.
102 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektöründe 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
103 Çevre Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek Standardı Görüşe Sunuldu
104 “Aktar (Seviye 5)” Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
105 Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğüne Ulusal Yeterlilik Sistemi Hakkında Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
106 Kültür, Sanat ve Tasarım Sektöründe 3 Adet Taslak Meslek Standardı Görüşe Sunuldu
107 Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektöründe 7 Adet Taslak Meslek Standardı Görüşe Sunuldu
108 MYK Tarafından Zabıta Teşkilatı Federasyonunca Düzenlenen 2. Zabıta Çalıştayına Katılım Sağlandı
109 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 1 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
110 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe Kebapçı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliği Güncellendi
111 Enerji Sektöründe 4 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
112 MYK, Düzce’de Verimlilik 22 “Ben De Varım” Etkinliğine Katıldı.
113 Enerji Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi.
114 İnşaat Sektöründe Güncellenen 2 adet Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Görüşe Sunuldu.
115 Ticaret Sektöründe 1 Adet Taslak Yeterlilik Görüşe Sunuldu
116 Çevre Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek Standardı Görüşe Sunuldu
117 İnşaat Sektöründe 2 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
118 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe Dönerci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliği Güncellendi
119 Geleneksel Sanatlar Ve Zanaatlar Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
120 Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 3) ve Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 4) Ulusal Yeterlilikleri Güncellenerek Görüşe Sunuldu.
121 Elektrik Elektronik Sektöründe 2 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
122 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
123 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
124 Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe 3 Adet Taslak Yeterliliği Güncellendi.
125 MYK Tarafından Bilgisayar Mühendisleri Kurultayına Katılım Sağlanmıştır.
126 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 6 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi
127 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe Güncellenen 5 Ulusal Yeterlilik Görüşe Sunuldu.
128 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme 1 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
129 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 1 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
130 Çevre Sektöründe 1 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
131 Elektrik Elektronik Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
132 Bilişim Teknolojileri sektöründe 7 adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı ve 3 adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
133 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
134 Hasta Hizmetleri Personeli (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
135 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 2 adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi ve 2 adet Ulusal Yeterlilik Hazırlandı.
136 İş ve Yönetim Sektöründe 11 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
137 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
138 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
139 Mentorluk Alanında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
140 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS) arasında “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
141 Sağlık Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Sağlık Meslekleri Çalıştayına Katılım Sağlandı
142 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe Aşçı (Seviye 3) ve Bulaşıkhane Görevlisi (Seviye 2) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı
143 Çevre sektöründe 4 adet Taslak Meslek Standardı ve 4 adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı; 3 adet Ulusal Meslek Standardı ve 4 adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
144 Gıda Sektöründe 7 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
145 Çevirmen Yeterlilikleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
146 Bilişim Teknolojileri sektöründe 4 adet Taslak Meslek Standardı ve 8 adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı; 7 adet Ulusal Meslek Standardı ve 3 adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
147 Gıda Sektöründe Dolum ve Paketleme Operatörü (Seviye 4) ve Kurutma İşlem Operatörü (Seviye 4) Taslak Meslek Standartları ve Taslak Yeterlilikleri Görüşe Sunuldu.
148 Finans Sektöründe Ön Muhasebe Elemanı (Seviye 4) ve Yardımcı Muhasebe Elemanı (Seviye 5) Taslak Yeterlilikleri Görüşe Sunuldu.
149 Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Tarafından Güncellenen Ulusal Yeterliliklere Yönelik Olarak Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
150 İnşaat Sektöründe 4 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
151 İnşaat sektöründe “Bina Cam Filmi Uygulayıcısı (Seviye 4)” Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
152 Ticaret Sektöründe Tanıtım Sorumlusu (Seviye 4) Taslak Yeterliliği Görüşe Sunuldu.
153 VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarından İstanbul Sanayi Odası’na Meslek Standartları Dairesi Tarafından Ulusal Yeterlilik Hazırlama ve Güncelleme Süreçleri ile İlgili Teknik Bilgilendirme Yapıldı.
154 Ticaret Sektöründe Kasiyer (Seviye 3) ve Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu (Seviye 5) Revize Meslek Standartları Görüşe Sunuldu.
155 Jeomorfolog (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Görüşe Sunuldu.
156 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Cam Filmi Distribütörleri ve İthalatçıları Derneği (CFD) arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
157 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
158 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
159 Bilişim Teknolojileri sektöründe 4 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı ve 6 adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi.
160 İnşaat Sektöründe İNTES Tarafından Hazırlanan 1 Adet Taslak Yeterlilik ve Güncellenen 1 Adet UMS ile 2 Adet UY Görüşe Sunuldu.
161 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
162 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
163 Müzik Alanında Yer Alan Mesleklerin Belirlenmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi
164 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) arasında "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
165 Çevre sektöründe 4 adet Taslak Meslek Standardı ve 4 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
166 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 2 Ulusal Meslek Standardı Güncellendi
167 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) Arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
168 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
169 Enerji sektöründe 4 adet Ulusal Meslek Standardı ve 4 adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
170 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği Güncellenerek Görüşe Sunuldu.
171 Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ile UMS Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
172 Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Mesleğine Yönelik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
173 Siber Güvenlik Elemanı (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Görüşe Çıktı.
174 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (ÖHSAD) arasında "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
175 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Arasında Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
176 Yönetim Danışmanlığı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Güncellemesi ve Yeterlilik Taslağı Görüşe Sunuldu.
177 Müzik Mesleklerine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
178 Liman İşçileri Kültür, Araştırma ve Eğitim Derneği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi MYK Tarafından Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi.
179 Çevre Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
180 Enerji Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
181 Kantin İşletmecisi (Seviye 4) Taslak Yeterliliği Görüşe Çıktı
182 Ticaret Sektöründe Tanıtım Elemanı (Seviye 3) Taslak Yeterliliği Görüşe Sunuldu.
183 Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (RE-YOU) Operasyonu 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.
184 VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarından Sağlık-Der Tarafından Ortak Akıl Arama Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir.
185 Adalet ve Güvenlik Sektöründe 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
186 Elektrik Elektronik Sektöründe 1(Bir) Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
187 Yönetim Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Çalışmaları Değerlendirildi
188 Etik ve Uyum Yöneticisi (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Görüşe Çıktı
189 Emlak Alanı Mesleklerine İlişkin Ulusal Yeterlilikler Görüşe Çıktı
190 MYK ile Sağlık-Der arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
191 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Toplantı Gerçekleştirildi
192 Tekstil Sektörü Dokuma Alanında 4 Adet Ulusal Yeterlilik Yayınlandı.
193 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründe 5 Ulusal Yeterlilik Çalışmaları Görüşe Sunuldu.
194 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin İnsan Kaynakları Yönetim Süreçlerinde Kullanımı Konulu Panel Gerçekleştirildi.
195 Maden Sektöründe Yeraltı Kömür Madenciliği, Metal Madenciliği, Açık Ocak Madenciliği, Mermer Madenciliği, Arama ve Zenginleştirme Alanlarında Meslek Değerlendirme Çalıştayı Gerçekleştirildi.
196 İş ve Yönetim Sektöründe 10 Ulusal Meslek Standardının Güncelleme ve Yeterlilik Hazırlama Çalışmaları Görüşe Sunuldu.
197 Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Yayınlandı.
198 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
199 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
200 Sahne Sanatları Mesleklerine İlşkin Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
201 Medya Mesleklerine İlişkin TRT İle Taslak Yeterlilik Doğrulama Çalıştayları Yapıldı.
202 Çevre Sektöründe 8 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
203 Makine Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
204 Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4) Yeterliliği MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı.
205 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER) arasında "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
206 Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Alanı Mesleklerine İlişkin Ulusal Yeterlilikler Görüşe Çıktı
207 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Tüm Atık ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (TAGED) arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
208 Bakanlığımız Tarafından Dönem Başkanlığı Yürütülen GDAÜ Kapsamında Gerçekleştirilen “İstihdam” Konulu Çalıştaya Katılım Sağlanmıştır.
209 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
210 VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Kapsamında Belgeli Personel İle İş Dünyasında Yetkinlik ve Yeterlilik Projesinin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi.
211 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Aydın Ticaret Odası Arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
212 Yatırım Destekleri Danışmanı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı
213 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
214 İnşaat sektöründe 1 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
215 Temel Beceriler Çalışma Grubu 1. Toplantısı Gerçekleştirildi.
216 Elektrik-Elektronik Sektöründe Yayımlanan İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5) Ulusal Yeterlilik Revizyon Çalışmaları Başlatıldı.
217 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe 2 adet Meslek Standardı ve 2 Adet Yeterlilik Görüşe Çıktı.
218 İnşaat Sektöründe 4 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
219 Bilişim Teknolojileri Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
220 MYK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi 17. Toplantısı Gerçekleştirildi.
221 MYK İnşaat Sektör Komitesi 44. Toplantısı Gerçekleştirildi.
222 MYK Çevre Sektör Komitesi 15.Toplantısı Gerçekleştirildi.
223 Gıda Sektöründe 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
224 Tiyatro Alanında Mesleki Yeterlilik Kurumu Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti.
225 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
226 Emlak Danışmanlığı Alanı Mesleklerine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı.
227 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe Yayımlanan Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliğinde Revizyon Çalışmaları Başlatıldı
228 Kuyumculuk Alanında 1 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
229 İnşaat Sektöründe “Agrega Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü (Seviye 3)” Ulusal Yeterliliği Yayınlandı
230 Elektrik-Elektronik Sektöründe Yayımlanan İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardında Revizyon Çalışmaları Başlatıldı.
231 Enerji sektöründe 3 adet Taslak Meslek Standardı ve Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
232 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
233 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR) arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
234 Posta ve Kargo Teslim Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Görüşe Çıktı
235 Havacılık Alanında 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
236 Bina Görevlisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Yayınlandı.
237 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Alanında Yayınlanan Ulusal Yeterliliklerde Revizyon Çalışmaları Başlatıldı.
238 Çevre Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
239 Pil Tabanlı Fotovoltaik Sistemler Eğitim Tasarım ve Uygulaması Projesi Kapsamında Yapılan Toplantıya MYK Katılım Sağladı.
240 Su Jeti Teknolojileri ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
241 Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
242 VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Kapsamında Yönetim Danışmanları Derneği İle İşbirliği Protokolü Yapıldı
243 Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu 3.Toplantısı Yapıldı
244 Sürdürülebilirlik Uzmanı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı
245 Çevre Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
246 Tekstil, Hazır Giyim, Deri sektöründe 6 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
247 İnşaat sektöründe 1 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
248 MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi 46. Toplantısı Gerçekleştirildi.
249 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe UMS ve UY Güncelleme Çalışmaları Başlatıldı.
250 Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi.
251 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü MYK Tarafından Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi.
252 Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı Mesleği Hakkında Toplantı Gerçekleştirildi.
253 Çağdaş Kedi Köpek Kuaförleri Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
254 MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi 18. Toplantısı Gerçekleştirildi.
255 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı.
256 Cam, Çimento ve Toprak Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
257 Maden Sektöründe 4 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
258 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 4 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
259 Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği (CEPHEDER) ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
260 MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi 45.Toplantısı Gerçekleştirildi.
261 Orman Üretim İşçisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
262 Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından “Aktar (Seviye 5)” Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
263 Otomotiv Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
264 Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
265 Pancardan Şeker Üretimi Alanında Yer Alan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlık Çalıştayına Katılım Sağlandı.
266 Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’ne Ulusal Yeterlilik Hazırlama Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Yapıldı.
267 Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ve Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
268 Kalkınma Atölyesi Kooperatifi ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
269 Ormancılık Alanı Mesleklerine İlişkin Revizyon Çalışmaları Başlatıldı
270 Makyaj Uygulama Alanı Mesleklerine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı.
271 Eyüp Musiki Vakfı ile Türk Müziği İcracısı Mesleğinin Hazırlanması Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir.
272 Çevre sektöründe 5 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
273 MYK ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Arasında Geleceğin Mesleklerine Yönelik İşbirliği Başlatılması Konusunda Toplantı Yapıldı.
274 Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
275 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
276 Türk Coğrafya Kurumu Tarafından Coğrafyacı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
277 Frezeci (Seviye 3 - 4) Ulusal Yeterlilikleri Görüşe Çıktı
278 Enerji Sektöründe 5 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
279 Elektrik Elektronik Sektöründe Güncellenen 1 Meslek Standardı ve 2 Yeterlilik Görüşe Çıktı
280 Elektrik Elektronik Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
281 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
282 Etik ve İtibar Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
283 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
284 Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
285 MYK Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi 24. Toplantısını Gerçekleştirdi.
286 Jeomorfoloji Derneği’ne Ulusal Yeterlilik Hazırlama Süreçleri Hakkında Teknik Bilgilendirme Yapıldı.
287 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
288 Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
289 Tarım Alanına Ait Tarım Aracısı Meslek Standardı Görüşe Çıktı.
290 Aile Danışmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
291 MYK, Avrupa Eğitim Vakfı tarafından Otomotiv Sektöründe Yaşanan Gelişmelere yönelik düzenlenen toplantıya katılım sağladı.
292 Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Güncellendi.
293 Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının MYK Sektör Komiteleri Tarafından Değerlendirilmesi Süreci Tamamlandı.
294 Metal Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Çalıştay Gerçekleştirildi
295 Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Çalıştay Gerçekleştirildi
296 Ankara Üniversitesi’nde Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
297 Otomotiv Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Bir Çalıştay Gerçekleştirildi
298 Frezeci (Seviye 3-4) Ulusal Yeterlilik Revizyon Çalıştayı MYK Çalışma Grubu Tarafından Gerçekleştirildi
299 Kültür, Sanat ve Tasarım Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Bir Çalıştay Gerçekleştirildi
300 Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Çalıştay Gerçekleştirildi
301 Bilişim Teknolojileri Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Bir Çalıştay Gerçekleştirildi
302 MYK, 20. Ozon Paneline Katılım Sağladı
303 Jeomorfoloji Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
304 Türk Coğrafya Kurumu ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
305 Elektrik Elektronik Sektöründe Temel Beceriler Odağında Geliştirilen Taslak Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Amacıyla MYK’da Bir Çalıştay Gerçekleştirildi
306 Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Mesleki Yeterlilikler Yayınlandı
307 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Personel Yükseltici Platform İşletmeci İmalatçı ve Distribütörleri Derneği (PLATFORMDER) arasında “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
308 Elektrik Elektronik Sektöründe Güncellenen 1 Meslek Standardı ve 1 Yeterlilik Görüşe Çıktı
309 Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğin Hazırlanmasına İlişkin Toplantı Gerçekleştirildi
310 Proje Danışmanları Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
311 Çimento Sektöründe Güncellenen 2 Meslek Standardı ve 2 Yeterlilik Görüşe Çıktı
312 Bilgi İşlem Destek Elemanı ve Bilgisayar Donanım Elemanı Mesleklerinde UMS ve UY Revizyonları Görüşe Çıktı
313 Çevre Sektöründe 5 Yeterlilik Taslağı Görüşe Çıktı
314 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3 - 4) Meslek Standartları ve Yeterlilikleri Görüşe Çıktı
315 Adalet ve Güvenlik Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Onaylandı
316 Panel Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
317 Medya, Yayın ve Yapım Alanında Hazırlanan 7 Yeterlilik Görüşe Çıktı
318 MYK Enerji Sektör Komitesi 21. Toplantısını Gerçekleştirdi.
319 Ankara Şeker Fabrikası’na Saha Ziyareti Düzenlendi
320 Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
321 Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Görüşe Çıktı
322 İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) Meslek Standardı ve Yeterliliği Görüşe Çıktı.
323 Kalkınma Atölyesi ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
324 Bina Görevlisi (Seviye 3) ve Trafik işaretleri Sinyalizasyon Operatörü (Seviye 3) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı
325 Elektrik Elektronik Sektöründe 8 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
326 TAB Gıda Anonim Şirketi Tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
327 TÜRKAK Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısına Katılım Sağlandı
328 Kültür ve Sanat Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
329 Makine Sektöründe 2 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
330 Makine Montaj Alanına Ait 2 Mesleğin Yeterliliği Görüşe Çıktı
331 36. Ulusal Bilişim Kurultayına MYK Tarafından Katılım Sağlandı
332 MYK Maden Sektör Komitesi 17. Toplantısı Gerçekleştirildi
333 TAB Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
334 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 6 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
335 Tünelcilik Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
336 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresine MYK’da Katılım Sağlamıştır
337 Nefes Koçu (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
338 İş ve Yönetim Sektöründe 6 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
339 MYK İnşaat Sektör Komitesi 39. Toplantısı Gerçekleştirildi
340 Gıda Sektöründe Şeker Üretimi Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
341 Macera Parklarında Çalışanların Mesleklerinin Belirlenmesi Toplantısına Katılım Sağlandı
342 Elektrik Elektronik Sektöründe Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Onaylandı
343 Haddeci (Seviye 3-4) Ulusal Yeterlilik Revizyon Çalıştayı MYK Çalışma Grubu Tarafından Gerçekleştirildi
344 MYK ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arasında) “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
345 Makine Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
346 MYK, Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu’na Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
347 Nefes Koçu Yeterliliğine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
348 Bilişim Teknolojileri Sektöründe UMS ve UY Güncelleme Çalışmaları Başlatıldı
349 Havacılık Alanında 1 Adet Taslak Meslek Standardı ve 5 adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
350 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektöründe Plastik Mesleklerinde UMS ve UY Güncelleme Çalışmaları Başlatıldı
351 Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu ile İşbirliği Protokolü imzalandı
352 Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
353 MYK, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği’ne Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
354 Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin Oluşturulması İçin Teknik Çalışmalar Devam Ediyor
355 Tren Makinisti (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğinin Revizyonu İçin Teknik Değerlendirme Toplantısı MYK’da Gerçekleştirildi
356 Mesleki Temel Beceriler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
357 Enerji Sektöründe Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği Onaylandı
358 Agrega Üreticileri Birliği Derneği (AGÜB) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
359 Güncellenen Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Formatları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
360 Havacılık Alanında Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi
361 Tarım Aracısı Meslek Standardının Hazırlanmasına İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
362 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek Standardı ve 5 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi
363 Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
364 Delik Delme Makinesi Operatörü (Seviye 3) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
365 Posta ve Kargo Teslim Elemanı (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
366 Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
367 Gıda Sektöründe İki Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
368 Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
369 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi
370 Spor ve Rekreasyon Sektöründe Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği Onaylandı.
371 MYK ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalanmıştır
372 Kurumsal Eğitmen (Seviye 5) ve Kurumsal Eğitmen (Seviye 6) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı
373 Hayvancılık (Kanatlı Hayvan) Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
374 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 14 Adet Taslak Yeterlilik Hazırladı
375 Makine Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
376 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
377 Haber Kameramanı (Seviye 6) Yeterliliği Görüşe Çıktı
378 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
379 Türkiye Bankalar Birliğinde Finans Sektörüne İlişkin Toplantı Gerçekleştirildi
380 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi 42. Toplantısını Gerçekleştirdi
381 Hava Kurtarma Ve Yangın Alanında 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
382 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Tarafından Arşivci ve Belge Yöneticisi Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
383 MYK Enerji Sektör Komitesi 20. Toplantısını Gerçekleştirdi
384 Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Formatları Güncellendi
385 Sanayi 4.0 Alanında Sektörle Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
386 BTK Tarafından Siber Güvenlik Analisti (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
387 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) Arasında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
388 Yangın Söndürme Alanında 2 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
389 MYK Spor ve Rekreasyon Sektör Komitesi 6. Toplantısı Gerçekleştirildi
390 MYK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi 14.Toplantısını Gerçekleştirdi
391 Tren Teşkilcisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Revizyon Çalıştayı MYK Çalışma Grubu Tarafından Gerçekleştirildi
392 Maden Sektöründe 6 Adet Ulusal Yeterlilik Onaylandı
393 Çocuk Bakım Elemanı (Seviye 3)” ve “Çocuk Bakım Elemanı (Seviye 4)” Ulusal Yeterlilikleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
394 MYK İnşaat Sektör Komitesi 38. Toplantısı Gerçekleştirildi
395 Haber Kameramanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Resmi Gazete ‘de Yayımlandı
396 Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Tarafından Kurumumuza, Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetlerinde Sanal Gerçeklik (VR) Kullanılması Konusunda Bilgilendirme Yapıldı
397 Otomotiv Sektöründe 1 Adet Yeterlilik Güncellendi
398 MYK Elektrik Elektronik Sektör Komitesi 19. Toplantısını Gerçekleştirdi
399 Motosikletli Kurye Ulusal Yeterliliği Onaylandı.
400 Makine Sektöründe 2 Adet Yeterlilik Güncellendi
401 Cankurtaranlık Alanında 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
402 Gıda Sektöründe 7 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
403 İZAYDAŞ ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
404 Mesleki Yeterlilik Kurumu, Haber Kameramanı (Seviye 6) Ulusal Yeterlilik Hazırlama Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı
405 MYK Finans Sektör Komitesi 4. Toplantısı Gerçekleştirildi
406 MYK Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna Teknik Bilgilendirme Yaptı
407 Su Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
408 Coğrafya Alanında Yer Alan Mesleklerin Belirlenmesine Yönelik Çalıştay Yapıldı
409 MYK Azerbaycan'da Çalıştay’a Katıldı
410 İSKİ Genel Müdürlüğü ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
411 Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Mesleki Yeterlilikler Belirlendi
412 Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Mesleklerinin Belirlenmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi
413 Çağdaş Drama Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
414 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
415 Sinema ve Televizyon Alanına Ait 7 Mesleğin Standardı Görüşe ÇıktıSinema ve Televizyon Alanına Ait 7 Mesleğin Standardı Görüşe Çıktı
416 Sinema ve Televizyon Alanına Ait 7 Mesleğin Standardı Görüşe Çıktı
417 Otomotiv Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
418 ASO tarafından 10 Adet Yeterlilik Güncellendi.
419 ASO tarafından 10 Adet Yeterlilik Güncellendi.
420 MYK Makine Sektörü Oluşturuldu
421 İklimlendirme Alanında 5 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
422 İklimlendirme Alanında 5 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
423 Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
424 Gemi İnşa Alanında 2 Adet Taslak Meslek Standardı ve 2 Adet Güncellenmiş Meslek Standardı Görüşe Çıktı
425 Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Tarafından Banka Gişe Yetkilisi (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
426 Nefes Koçu Mesleğine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
427 Çevirmenlik Alanına Ait 6 Adet Taslak Yeterlilik Görüşe Çıktı
428 Çevirmenlik Alanına Ait 6 Adet Taslak Yeterlilik Görüşe Çıktı
429 Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
430 Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
431 Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Ecvet Uzmanları Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
432 MYK Tarafından “Dijital Sanayi Operatörü” Mesleğine Yönelik Eğitim Programı Geliştirme Çalıştayına Katılım Sağlandı
433 Tekstil, Deri, Hazır Giyim Sektöründe 5 Adet Ulusal Meslek Standardı Güncellendi
434 16 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
435 Florlu Soğutkan Teknik Personeli (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
436 Florlu Soğutkan Teknik Personeli (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
437 Çiğ Süt Toplama, Depolama ve Muhafaza Sorumlusu (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
438 Koku Uzmanı (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
439 6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de; Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler Yayımlanmıştır.
440 Su Yalıtımcısı Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği Güncellendi
441 Tekstil, Deri, Hazır Giyim Sektöründe 4 Adet Yeterlilik Güncellendi
442 Tekstil, Deri, Hazır Giyim Sektöründe 4 Adet Yeterlilik Güncellendi
443 Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu 2.Toplantısı Yapıldı
444 Kostüm Tasarımcısı Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı
445 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 6 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
446 MYK Tarafından Türkiye’de Etkin Beceri Geliştirme Verimlilik, İnovasyon ve Büyümenin Anahtarı Konulu Toplantıya Katılım Sağlandı.
447 Motosikletli Kurye Taslak Yeterliliğinin Geliştirilmesine İlişkin Çalışmalar Tamamlandı
448 Haber Kameramanı Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı
449 Haber Kameramanı Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı
450 Jeomorfoloji Derneği Tarafından 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
451 Jeomorfoloji Derneği Tarafından 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
452 MYK Tarafından SESRIC Çalıştayına Katılım Sağlandı
453 Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yıl Sonu İstişare Toplantısına Katılım Sağlandı
454 Sanat Yönetmeni (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayı Gerçekleştirildi
455 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalandı
456 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında “Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin Oluşturulması Kapsamında Ön Çalışmaların Yürütülmesine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalandı
457 Tekstil, Deri, Hazır Giyim Sektöründe 1 Adet Yeterlilik Güncellendi
458 Sanayi ve Teknoloji Derneği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
459 Sanayi ve Teknoloji Derneği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
460 Mesleki Yeterlilik Kurumu, Haber Kameramanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı
461 Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcısı Taslak Yeterliliği Hazırlandı.
462 "Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3), Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3), Betoncu (Seviye 3) ve Panel Kalıpçı (Seviye 3)" Ulusal Yeterliliklerinin T/P Tabloları Yayınlandı
463 Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
464 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tarafından 1 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
465 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) ve Betonarme Demircisi (Seviye 3) Ulusal Yeterlilikleri Revize Edildi
466 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektöründe 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
467 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 6 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
468 Maden Sektöründe 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
469 Koku Kültürü Derneği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
470 Evcil Hayvan Kuaförü (Seviye 3) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
471 Hizmet- İş Sendikası Tarafından 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
472 İnşaat Sektöründe Su Yalıtımcısı mesleğinde UMS ve UY Güncelleme Çalışmaları Başlatıldı
473 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek Standardı ve 4 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
474 Otomotiv Sektör Komitesi 20. Toplantısını Gerçekleştirdi
475 MYK İnşaat Sektör Komitesi 35. Toplantısı Gerçekleştirildi
476 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR) Arasında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
477 Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
478 5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
479 6 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
480 11 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
481 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD) arasında “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
482 Hacettepe Üniversitesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
483 Tren Makinisti (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
484 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
485 Duvarcı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
486 Sanayi ve Teknoloji Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
487 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
488 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 6 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
489 Otopark Görevlisi (Seviye 3) ve Vale Görevlisi (Seviye 3) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı.
490 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ve Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) arasında “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
491 Çocuk Gelişimcileri ve Eğitimcileri Derneği ile Binbirçiçek Vakfı Tarafından 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
492 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü arasında Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
493 MYK Spor ve Rekreasyon Sektör Komitesi 4. Toplantısı Gerçekleştirildi.
494 Otomotiv Sektöründe İki Ulusal Yeterlilik Yürürlüğe Girdi.
495 Motosikletli Kurye Taslak Yeterliliği Hazırlandı
496 İNTES Tarafından Beton Pompa Operatörü (Seviye 3) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
497 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arasında Mesleki Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
498 Endüstri 4.0 Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi.
499 Mersin Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.
500 Motosikletli Kuryelik Yeterliliğine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
501 Otomotiv Sektöründe 4 Adet Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Güncellendi.
502 TOBB Tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
503 Çağdaş Kedi Köpek Kuaförleri Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
504 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Madenciler Derneği arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
505 MYK Denetçi Deneyim Paylaşımı Toplantısı Gerçekleştirildi.
506 Tünelcilik Derneği Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
507 Tren Makinisti (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
508 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
509 Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
510 TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
511 Sinema Televizyon Sendikası ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
512 Jeomorfoloji Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
513 Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
514 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
515 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
516 Enerji Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
517 Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu 1. Toplantısı Yapıldı.
518 Tekstil Sektöründe 3 Adet Ulusal Meslek Standardı ve 5 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi.
519 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektöründe 1 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı.
520 Hava Kurtarma ve Yangın Görevlileri Derneği İle Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
521 Otopark İşletmecileri Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
522 Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
523 İnşaat Sektöründe 1 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
524 Tesis Yöneticisi (Seviye 6) ve Kurumsal İletişim Uzmanı (Seviye 6) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı.
525 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı.
526 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
527 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı.
528 Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
529 21 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı.
530 MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi 12. Toplantısı Gerçekleştirildi
531 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
532 MYK, Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayında (ENİS’ 2017) Bilgilendirme Sunumu Yaptı
533 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.
534 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
535 Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
536 Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
537 Satın Alma Alanında Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
538 Asansör Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
539 7 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
540 20 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
541 10 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
542 MYK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Bursa’da Düzenlenen “Güvenli İnşaat Sempozyumunda” İnşaat Sektöründe Mesleki Yeterlilik, Sınav-Belgelendirme ve MYK Belgesi Zorunluluğu Hakkında Bilgilendirme Yaptı
543 Kalite Kontrol Alanında 3 adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
544 Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Sektör Komitesi Üyelerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
545 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
546 İstanbul Ticaret Odası Tarafından Değerli Taş Uzmanı (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
547 İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) tarafından hazırlanan 7 adet taslak meslek standardı görüşe sunulmuştur.
548 Gıda Sektöründe Bitkisel Ürünler Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
549 İZAYDAŞ Tarafından 7 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
550 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Seviye 3 Taslak Yeterliliği Hazırlandı
551 Özel Güvenlik Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
552 İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkârlar Odası (İGDESO) tarafından hazırlanan 1 adet taslak yeterlilik görüşe sunulmuştur.
553 Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
554 Özel Kalem Müdürleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÖKAMDER) tarafından hazırlanan 1 adet taslak meslek standardı görüşe sunulmuştur.
555 Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
556 Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
557 Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ve Binbirçiçek Vakfı ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
558 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
559 8 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
560 GAZBİR – GAZMER ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
561 Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği tarafından hazırlanan 1 adet taslak meslek standardı görüşe sunulmuştur.
562 Teknoloji Transfer Uzmanı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
563 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
564 Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
565 Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
566 İSKİ Tarafından 10 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
567 Otomotiv Sektöründe 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
568 Etik ve Uyum Yöneticisi (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
569 Şişecam Düzcam Tarafından 5 Adet Taslak Ulusal Yeterlilik Hazırlandı
570 Metrobüs Şoförü (Seviye 3) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
571 Tesis Yöneticisi ve Kurumsal İletişim Uzmanı Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
572 Otopark Görevlisi (Seviye 3) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
573 3 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
574 TOBB Türkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
575 13 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
576 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi 24. Toplantısı Gerçekleştirildi
577 Yaratıcı Drama Eğitmeni (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
578 İstanbul Üniversitesi ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
579 Yangından Korunma Derneği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
580 Bilişim Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
581 MYK, Tünelcilik Derneği’nde Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
582 İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
583 Uluslararası Ticaret Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Onaylandı
584 KASTDER Tarafından 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
585 Ticaret Sektöründe 2 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
586 Nefes Koçluğu Federasyonu ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
587 Endüstriyel Reklamcılık Alanında 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
588 4 Adet Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
589 Sinema Televizyon Sendikası 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
590 SESRIC Tarafından Düzenlenen Çalıştaya MYK Katılım Sağladı
591 Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Madde Bağımlılığı Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
592 Özel Güvenlik ve Görev Hayvanları Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
593 Mayın Temizleme Alanında Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi
594 Şişecam Trakya Cam Sanayii ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
595 İzmit Atık Ve Artıkları Arıtma, Yakma Ve Değerlendirme Anonim Şirketi (İZAYDAŞ) İle Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
596 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
597 6 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
598 Motosikletli Kurye Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
599 İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
600 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
601 Sanayi ve Teknoloji Derneği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
602 Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
603 MYK, VOC-TEST Merkezleri II Hibe Programı “Elektrikçi Esnafın Belgelendirmesi” Projesi Kapsamında Bilgilendirme Yaptı
604 MYK Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi 14. Toplantısı Gerçekleştirildi
605 MYK, VOC-TEST Merkezleri II Hibe Programı “Ahşap Sektöründe VOC-TEST Merkezi Projesi” Kapsamında Bilgilendirme Yaptı
606 2 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
607 TEMFED ile Emlak Danışmanı (Seviye 4) Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
608 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası İle Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
609 Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 6 Adet Taslak Yeterlilik Hazırladı
610 Çimento Alanında 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
611 MYK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi 10.Toplantısını Gerçekleştirdi
612 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 1 Adet Taslak Yeterlilik Hazırladı
613 Püskürtme Tipi Poliüretan Isı Yalıtım Uygulama Operatörü Taslak Yeterliliği Hazırlandı
614 Yayıncılar Birliği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
615 Motosikletli Kuryelik Mesleğine İlişkin MYK Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
616 Geri Dönüşüm Alanında 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
617 Proje Yöneticisi (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
618 4 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
619 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Otopark İşletmecileri Derneği arasında “Otopark Görevlisi Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı
620 İstanbul Ticaret Odası (İTO) 7 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
621 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) arasında “Metrobüs Şoförü Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” İmzalandı.
622 Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
623 Sinema Televizyon Sendikası 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
624 Çağdaş Drama Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
625 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Açıkhava Reklamcıları Derneği Arasında Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
626 5 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
627 6 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
628 Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Tarafından 8 Ulusal Yeterlilik Hazırlandı
629 Atık ve Geri Dönüşüm Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
630 “İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri’nde Mesleki ve Teknik Eğitim Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı”nda Ulusal Yeterlilik Sistemi Tartışıldı
631 MYK, 8. Kimya Endüstri Gelişim Şurasında Bilgilendirme Yaptı.
632 Eskişehir Ticaret Odası 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
633 Sayın Bakanımızın da teşrifleriyle MYK ile ASKON arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı.
634 MYK, TEGEP 6. Eğitim ve Gelişim Zirvesine Katılım Sağlayarak Bilgilendirme Yaptı
635 MYK, 7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisine Katılım Sağlıyor
636 E-Ticaret Kategori Sorumlusu (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
637 Proje Yöneticisi (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
638 Geri Kazanım Sanayicileri Derneği 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
639 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
640 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Orman Sanayi İşadamları Derneği Arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
641 Çocuk Gelişimi Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
642 Kamera Asistanları Derneği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
643 Yayıncılık Alanı Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
644 Ormancılık Alanında 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
645 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
646 Marmara Bölgesi Araç Yıkama, Bakım ve Kaplama Dernekleri Federasyonu ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
647 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
648 Türkiye Yayıncılar Birliği ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
649 MYK ve TŞOF Arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü İmzalandı
650 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
651 Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
652 Ankara Ticaret Odası (ATO) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
653 MYK ile TOBB Arasında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
654 Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
655 Geri Kazanım Sanayicileri Derneği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
656 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
657 Trakya Cam Sanayii A.Ş. (Şişecam Düzcam) ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
658 Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
659 Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
660 İstanbul Ticaret Odası 22 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
661 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
662 5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
663 11 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
664 Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii Ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Öz Gıda İş Sendikası) İle İşbirliği Protokolü İmzalandı
665 Sinema ve Televizyon Sendikası ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
666 Eskişehir Ticaret Odası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
667 Türkiye’de Mobilya Sektöründe Verimliliğin Artırılması Konferansı 2 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da Gerçekleştirildi
668 Türkiye Madenciler Derneği 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
669 Spor ve Rekreasyon Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
670 9 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
671 Çocuk Gelişimi Meslek Standartları Danışma Toplantısı Gerçekleştirildi
672 Ege Orman Vakfı İle İşbirliği Protokolü İmzalandı
673 Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
674 Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
675 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
676 Etik ve İtibar Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
677 SESRIC Tarafından Düzenlenen “İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri’nde Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim İhtiyaç ve Kapasitelerinin Ölçülmesi Çalıştayı”na MYK da Katılım Sağladı
678 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
679 VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı Kapsamında Proje Açılış Toplantıları Yapıldı
680 Özel Güvenlik Alanında Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
681 Tasarım Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi
682 İstanbul Ticaret Odası İle Kuyumculuk Alanında Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
683 Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı (Seviye 7) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
684 Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği İle Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
685 15 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
686 Yönetim Danışmanı (Seviye 6-7) Taslak Yeterlilikleri Hazırlandı
687 Tasarım Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi
688 TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
689 Özel Kalem Müdürleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
690 Kaynakçılık Alanında 5 Ulusal Yeterlilik Revize Edildi
691 Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
692 Tasarım Alanında İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi
693 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
694 Kast ve Fotomodel Ajansları Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
695 Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile II. İşbirliği Protokolü İmzalandı
696 6 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
697 8 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
698 Binbirçiçek Vakfı ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
699 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
700 5 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
701 Kamera Asistanları Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
702 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
703 TÜGİS Tarafından 6 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
704 Türkiye Ziraat Odaları Birliği Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
705 Gemi İnşa ve Geri Dönüşüm Alanında 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
706 Ormancılık Alanında 2 Taslak Yeterlilik Hazırlandı
707 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
708 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
709 Muhasebe Alanında 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
710 İtfaiyecilik Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
711 Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
712 Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
713 Arama - Kurtarma Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
714 Proje Yöneticisi (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
715 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
716 Kuyumculuk Alanında Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
717 TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
718 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
719 3 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
720 Kobi Danışmanı (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
721 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
722 Kazan ve Basınçlı Kap Alanında 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
723 5 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
724 3 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
725 5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
726 Liman İşletmeciliği Alanında 5 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
727 7 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
728 İstanbul Teknik Üniversitesi ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
729 Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
730 Biyologlar Dayanışma Derneği Tarafından 1 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
731 İstanbul Ticaret Odası ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
732 Kent İçi Raylı Taşımacılık Alanında 3 Adet Taslak Yeterlilik Hazırlandı
733 İstanbul Ticaret Odası Temsilcileri İle Kuyumculuk Alanında Toplantı Gerçekleştirildi
734 Güncellenmiş Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5) ve Topoğraf (Seviye 4) Meslek Standartları Hazırlandı
735 1 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
736 Kartonpiyer Uygulayıcısı (Seviye 3) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
737 Biyologlar Dayanışma Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
738 ELDER Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
739 Balıkçılık Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
740 ORKOOP Tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
741 2 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
742 Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
743 4 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
744 Gemi İnşa ve Geri Dönüşüm Alanında 7 Adet Ulusal Yeterlilik Taslağı Hazırlandı
745 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
746 Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
747 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 4) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
748 İşaret Dili Çevirmeni (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
749 TÜRMOB ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
750 3 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
751 Sakarya Üniversitesi ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
752 "Belgeli İşgücü = Sürdürülebilir İstihdam" Zirvesi Yapıldı
753 “Koç (Seviye 6)” Taslak Yeterliliği Hazırlandı
754 9 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
755 Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
756 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
757 18 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
758 Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
759 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
760 Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
761 MESS tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
762 Oyuncular Sendikası Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
763 RATEM Tarafından 6 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
764 11 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
765 NORM Eğitim Danışmanlık Derneği ile Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
766 İTO Tarafından 10 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
767 Orman Kooperatifleri Merkez Birliği ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
768 İtfaiyecilik Alanında 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
769 10 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
770 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği ile Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
771 21 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
772 İtfaiyecilik Alanında 6 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
773 Satış Alanında 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
774 Ormancılık Alanında Meslek Haritası Çalıştayı Gerçekleştirildi
775 Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
776 Türkiye Liman İşletmecileri Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
777 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
778 MYK, Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) ile Yapılan İşbirliği Protokolü Çerçevesinde Standart ve Yeterlilik Hazırlama Çalışmalarına Yönelik Teknik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi
779 Aile Danışmanı Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
780 9 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
781 Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
782 Coğrafi Bilgi Sistemleri Alanında 2 Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
783 Sayaç Montajı Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
784 PAGEV Tarafından 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.
785 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.
786 TESK 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
787 İTO Matbaacılık Alanında 6 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı.
788 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.
789 Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
790 MESS Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
791 Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
792 25 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
793 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği Tarafından “Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket Eğitmeni (Seviye 4)” Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
794 Oyuncular Sendikası Tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
795 KOSGEB Tarafından KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
796 Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
797 İTO Matbaacılık Alanında 8 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
798 Norm Eğitim Danışmanlık Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
799 14 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
800 17 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
801 5 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
802 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
803 Oyuncular Sendikası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
804 İTO Matbaacılık Alanında 6 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
805 Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) 9 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
806 4 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
807 MYK, TÜGİS’te Sektörel Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
808 Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) Tarafından 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
809 Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
810 Anketör Meslek Standardı Hazırlandı
811 Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
812 Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
813 Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
814 Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
815 Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
816 22 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
817 Temizlik ve Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği (TESHİAD) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
818 19 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
819 16 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
820 İETT Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
821 8 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
822 17 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
823 MYK Çalışma Grubu Tarafından Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
824 TSEV Tarafından 10 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
825 13 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
826 7 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
827 PERYÖN Tarafından 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
828 İTO Matbaacılık Alanında 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
829 KİPLAS Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
830 TİAD CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi Standardını Hazırladı
831 24 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
832 Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Tarafından 7 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
833 Depo Sorumlusu Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
834 Çağrı Merkezleri Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
835 Motosiklet Tamircisi Meslek Standardı Hazırlandı
836 PERYÖN Tarafından 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
837 İTO Tesisat ve İklimlendirme Alanında 11 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
838 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
839 19 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
840 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
841 5 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
842 8 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
843 İTO Matbaacılık Alanında 2 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
844 İTO İklimlendirme Alanında 14 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
845 3 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
846 7 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
847 İTO Matbaacılık Alanında 4 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
848 Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
849 TESK 3 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
850 MESS 4 Adet Taslak Meslek Standardı Hazırladı
851 TİSK Koordinasyonunda 2 Adet Yatay Meslek Standardı Hazırlandı
852 Çimento Alanında Dört Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
853 9 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
854 MYK ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Makine Alanı Temsilcileri Toplantı Yaptı
855 3 Seviyede Mekatronikçi Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
856 İnsan Kaynakları Alanında 3 adet Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
857 18 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
858 İzmir Hava Eğitim Komutanlığıyla İşbirliği Toplantısı Yapıldı
859 Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Isıl İşlemci ve NC/CNC Tezgah İşçisi Taslak Meslek Standartlarını Hazırladı
860 MYK ve Oyuncular Sendikası Girişimi İşbirliği Toplantısı Yaptı
861 Türkiye Beyazay Derneği İle İşbirliğine Doğru
862 Matkap Tezgah İşçisi Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
863 EBSO Brodeci ve Kapitoneci Taslak Meslek Standartlarını Hazırladı
864 Mutfak Alanında 8 Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
865 Resmi Gazetede 8 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
866 Liman İşletmeciliği Alanında 2 Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
867 MYK, THY’de Sektörel Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
868 EBSO Nakışçılık Meslek Standardını Hazırladı
869 TTSİS 5 Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırladı
870 Boya Üretim Sorumlusu Mesleği Sektör Komitesine Sunuldu
871 Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
872 TÜRKLİM Tarafından Hazırlanan Standartlar Sektör Komitesinde Görüşüldü
873 Sigorta Sektöründeki Mesleklere Standart Geliyor
874 İTKİB 3 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
875 İnsan Kaynakları Yönetimi Alanındaki Mesleklerin Standardı Belirlenecek
876 İNTES İki Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırladı
877 THY- MYK İşbirliği: Sivil Havacılık Mesleklerinin Standardı Belirlenecek
878 Profesyonel Turist Rehberi Mesleğinin Ulusal Standardı Belirlendi
879 Ankara Sanayi Odası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.
880 Lojistik Sektörü Ortak Akıl Arama Toplantısı Yapıldı
881 Ön Büro Alanında 6 UMS Yayımlandı
882 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı - Seviye 3 ve Seviye 4 Ulusal Meslek Standartları Yayımlandı
883 Mutfak Alanında Hazırlanan Taslak Meslek Standartları Görüşe Çıktı
884 Eczane Çalışanlarının Taslak Meslek Standardı Belirlendi
885 ÇELİK-İŞ İlk Taslak Meslek Standartlarını Hazırladı
886 İzabeci Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
887 Liman İşletmeciliği Alanında 4 Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
888 Optisyen ve Optometrist Mesleklerinin Taslak Standartları Hazırlandı
889 Hastane Temizlik Personeli Mesleğinin Farklı Seviyelerinde Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
890 Farklı Sektörlerde 6 UMS Resmi Gazetede Yayımlandı
891 Türk Hava Yolları ile İşbirliği Toplantısı Yapıldı
892 Çimento Sektöründe 2 Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
893 Tahribatlı ve Tahribatsız Muayeneci Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
894 Turist Rehberi Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
895 TCDD Tren Makinisti Taslak Meslek Standardını Hazırladı
896 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
897 Ankara Ticaret Odası ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
898 Ön Büro Alanında 8 Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
899 Turist Rehberliği Mesleğinin Standardı Belirlenecek
900 Ön Dökümlü Beton Eleman Alanında 7 Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
901 Hurda Hazırlama Takip İşçisi ve İzabeci Taslak Meslek Standartları Hazırlandı
902 KİPLAS 4 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
903 İTKİB Deri Alanında 5 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
904 Servis Alanında Beş Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı
905 MESS 4 Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırladı
906 Elektro-Mekanik Montaj İşçisi ve Montaj Bandı Operatörü Taslak Meslek Standardı Hazırlandı
907 KİPLAS 4 Yeni Taslak Meslek Standardı Hazırladı
908 Liman İşletmeciliği ve Çimento Alanlarında İlk UMS’ler Resmi Gazetede Yayımlandı
909 İlk Taslak Meslek Standartları GAZBİR Tarafından Hazırlandı
910 MYK İTKİB ve TTSİS'de Bilgilendirme Toplantıları Yaptı
911 TESK ile üç sektörde "Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" imzalandı
912 MYK ile HAK-İŞ/ÇELİK-İŞ Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
913 MYK ile TÜRKLİM Arasında "Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı
914 MYK Doğal Gaz Meslek Standartları Çalıştayı'na Katıldı
915 MYK, TESK'de Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
916 Çimento Sektörüyle İşbirliği
917 MYK, TÜRKLİM'de Teknik Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
918 TÜRKLİM "Liman Operasyon Müdürü" Taslak Meslek Standardını Hazırladı
919 ÇEİS ile "Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" İmzalandı
920 TÜRKLİM 3 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
921 TESK Yiyecek-İçecek Alanında 5 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
922 TTSİS Örme Meslek Dalında 2 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
923 ÇEİS Çimento Sektöründe 3 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
924 ÇEİS Çimento Sektöründe 2 Taslak Meslek Standardı Hazırladı
925 Sayın Bakanımız Ömer DİNÇER İlk Ulusal Meslek Standartlarını Kamuoyuna Duyurdu
926 İstanbul Ticaret Odası ile İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi