Elazığ’da Mesleki Yeterlilik Kurumu Bilgilendirme Toplantısı ve Belge Töreni Düzenlendi.Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından enerji sektöründe belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen Gazbir-Gazmer ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde Mesleki Yeterlilik Kurumu Bilgilendirme Toplantısı ve Belge Töreni düzenlenmiştir.

Törene önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih DÖNMEZ, Elazığ Vali Yardımcısı Sayın Armağan YAZICI, Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin SERİFOĞULLARI, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İdris ALAN, Gazbir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar ARSLAN ve Kurum Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN katılım sağlamıştır.

MYK Tanıtım videosunun gösterimi ile başlayan etkinlik açılış konuşmaları ile devam etmiştir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İdris ALAN açılış konuşmasında iş dünyasına önemli katkılar sunan Mesleki Yeterlilik Kurumunun misyonunu, vizyonunu ve çalışmalarını ticaret ve sanayi odası olarak desteklediklerini ifade etmiştir.

Gazbir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar ARSLAN gaz sektöründe hizmet kalitesinin artırılması için insan kaynağının yetiştirilmesi, niteliğinin artırılmasının önemine vurgu yapmıştır. Kurumumuz ile ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlama çalışmalarına öncelik eden bir kuruluş olarak UYEP I kapsamında kurdukları ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşu olarak ulusal yeterlilik sistemine ve nitelikli işgücüne katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etmiştir.

Kurum Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN açılış konuşmasında Kurumumuz faaliyetleri hakkında bilgi vermiş ve enerji sektörünün itici bir güç olarak ulusal yeterlilik siteminde önemli bir yer tuttuğunu vurgulamıştır. Gelişmiş sanayi ülkelerinde, mesleki ve teknik eğitimin meslek standartları ve yeterliliklere uygun olarak verilmesi, mesleki eğitimde kalitenin, ekonomide verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması için çözümler üretildiğini vurgulayan Sayın İLHAN, bunu yaparken Dünya’da güçlü ekonomilere sahip olan ülkelerde uygulanan ortak yöntemin mesleki yeterliliklerin şeffaf ve güvenilir bir şekilde tespit edildiği standartlara dayalı kalite güvencesi sağlanmış ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin kurulup işletilmesi olduğunun altını çizmiştir.

Sayın Bakan Fatih DÖNMEZ açılış konuşmalarında Avrupa Birliği uyum müktesebatı kapsamında kurulan MYK’nın doğalgaz sektöründe Gazbir’in de destekleri ile gösterdiği ilerleme neticesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun ilk kez MYK belgelerini zorunlu hale getirdiğini dile getirmiştir. Ürünün standartlarının hazırlanmasının yeterli olmadığına değinen Sayın Bakan, personelin de belgelendirilmesi gerektiğinin 21. asırda ortaya çıktığını ifade etmiştir. Diplomaların artık yeterli olmadığını, kişilerin özelleşmiş yetkinliğinin de belgelendirilmesi gerektiğinin önemine vurgu yapan Sayın Bakan, MYK tarafından öğrenim süreçlerinin dışında kalan ancak sektörde yer alan çalışanlarının da becerilerinin belgelendirildiğini belirtmiştir. Ayrıca zaman içerisinde ortaya çıkan becerilerin de MYK tarafından işletilen ulusal yeterlilik sistemi dahilinde belgelendirildiğini sözlerine eklemiştir. Hayat boyu öğrenme felsefesinin getirileri doğrultusunda insanlar okullardan mezun olsa dahi iş dünyasına girdikten sonra ilave beceriler elde ettiğini belirtmiştir. Kullanılan malzeme ne kadar kaliteli olursa olsun, istenilen altyapıya sahip de olunsa uygulama yapan çalışanın niteliğinin yeterli olmamasının ve yapılan uygulama hatalarının hizmetin kalitesini düşüreceğini önemle vurgulamıştır. Nihai kullanıcının memnuniyetinin sağlanması için nitelikli ve belgeli işgücünün ne derece önemli olduğunu belirterek konuşmasını sonlandırmıştır.

Programın sonunda plaket ve belge teslim töreni düzenlenmiştir.

150923-2

150923-3

150923-4