TYÇ-AYÇ Referanslama Çalışmaları
TYÇ-AYÇ Referanslama Çalışmaları

referans

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 23 Nisan 2008 tarihli Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin (AYÇ) Oluşturulmasına Yönelik Tavsiye Kararı (2008/C 111/01) ülkelerin ulusal yeterlilik çerçevelerini (UYÇ) oluşturmalarını ve UYÇ’lerini AYÇ ile ilişkilendirmelerini ve belirtilen süreçlerin Ulusal Koordinasyon Noktaları (UKN) tarafından koordine edilmesini tavsiye etmektedir.

Söz konusu tavsiye kararı uyarınca, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası olarak belirlenmiştir ve Aralık 2008’den itibaren AYÇ Danışma Grubunda ülkemizi temsil etmektedir.

MYK; ulusal yeterlilik sisteminde yer alan yeterliliklerin seviyelerinin AYÇ seviyelerine referanslanması, referanslama süreci boyunca şeffaf bir yöntem kullanılmasının sağlanması, yeterliliklerin ulusal yeterlilik sistemleri vasıtasıyla AYÇ ile ne şekilde ilişkilendirildiğine dair paydaşların ilgili bilgi ve rehberliğe erişimleri ve ilgili paydaşların yeterliliklerin Avrupa seviyesinde kıyaslanması ve kullanılması sürecine dâhil edilmesi ile yükümlüdür.

TYÇ geliştirme sürecindeki en önemli adımlardan birisi TYÇ’nin, AYÇ ve Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ) ile ilişkilendirilmesi ve bu çerçeveler ile uyumluluğunun kanıtlanmasıdır. Referanslama çalışmaları kapsamında TYÇ-AYÇ referanslama sürecinin gözetimi için MYK tarafından 2013 yılı Haziran ayında MEB, YÖK ve MYK temsilcileri ile iki uluslararası uzmanın yer aldığı TYÇ-AYÇ Referanslama Komitesi oluşturulmuştur.

AYÇ Danışma Grubu tarafından yayımlanmış olan ve referanslama raporlarında ülkelerin dikkate almaları gereken 10 ölçütün her birine ilişkin Türkiye’nin verdiği resmi bilgileri içeren Türkiye Referanslama Raporu hazırlama çalışmaları MEB, YÖK, ilgili taraflar ve sosyal paydaşlarla işbirliği içerisinde MYK koordinasyonunda 2014 ve 2015 yılları arasında yürütülmüştür.

TYÇ’nin AYÇ ile referanslanmasını ve Avrupa Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ) ile uyumluluğunu da içeren bütünleşik bir rapor olan “Türkiye Referanslama Raporu” taslağına yönelik ulusal istişare süreci 2016 yılı içerisinde yürütülecektir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince TYÇ’nin AYÇ ile referanslanması çalışmalarının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

TYÇ’nin AYÇ ile referanslanması çalışmaları “Erasmus+ Programı” kapsamında Avrupa Birliği ve MYK tarafından sağlanan mali kaynaklarla yürütülen projelerle desteklenmektedir.

PDF  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tanıtım Broşürü